Hva bør jeg huske på når jeg er i avhør?

Hva bør jeg huske på når jeg er i avhør?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Denne artikkelen er skrevet for deg som har anmeldt vold eller overgrep og skal til avhør hos politiet. Det vil ofte være lurt å forberede seg. Derfor har vi laget en artikkel hvor vi tar for oss forskjellige ting du bør huske på når du er i avhør. Husk at du har lov til å ha med deg en bistandsadvokat eller en venn dersom du har behov for det. Husk også at den som er utsatt for overgrep eller familievold har krav på fri advokathjelp – her kan du komme i kontakt med våre advokater.


Hva bør du huske på når du avgir forklaring?

Når du avgir forklaring er det flere ting som er viktige å huske på. Vi vil ta for oss de viktigste i stikkordsformat:

 • Du er pliktig å fortelle det som er sant. Dette innebærer at du ikke kan lyve eller overdrive forklaringen din til politiet.
 • Det følger av straffeprosessloven § 123 at du ikke trenger å si noe som du kan bli straffet for.
 • Du har rett til at politiet tar deg godt imot og faktisk lytter til deg.
 • Du må prøve å fortelle alt du husker, enten det er viktig eller ikke så viktig. Avhør fungerer som oftest slik at du først forteller fritt før politiet stiller deg spørsmål.
 • Det er ikke farlig om det er detaljer eller viktigere ting du ikke husker. Dette er helt normalt.
 • Det er helt greit om du finner ut at du forklarte noe feil og må rette på deg selv senere.
 • Det kan ofte være en god ide å ta med en liste med navn og hvordan personene kan bli kontaktet hvis du har eventuelle vitner.
 • Du burde forklare deg både om det som skjedde og hvordan tiden har vært etterpå, altså hvordan du har hatt det i etterkant av hendelsen.
 • I etterkant av avhøret må du tilbake til politiet for å lese gjennom din forklaring og underskrive den for å bekrefte at den stemmer overens med det du sa. Dersom du har kommet på noe du glemte i det opprinnelige avhøret kan du si dette her.

Hva er de andre rolle i avhøret?

 • Politiet har nødvendigvis en viktig rolle i avhøret. Politiet må aktivt lytte og gjøre det enkelt for deg å forklare, men de må også være objektive. Dette kan innebære at politiet fra tid til annen stiller spørsmål som kan være ubehagelige. De må jo prøve å komme frem til et så opplyst vitneutsagn som overhodet mulig. Det er viktig å huske på at det ikke betyr at politiet ikke tror på deg selv om de stiller deg vanskelig spørsmål.
 • Bistandsadvokaten har også en viktig rolle. Bistandsadvokatens rolle er å hjelpe deg. Han skal sikre at du best mulig får forklart deg, og skal samtidig kvalitetssikre politiets arbeid. Bistandsadvokaten har imidlertid som oftest en lite aktiv rolle i din forklaring.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål om avhør

Den som er utsatt for overgrep eller familievold vil i utgangspunktet ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat, som også kan være med i avhør. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til anmeldelse eller avhør.

.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page