Hva betyr foreldelse?

Hva betyr foreldelse?

Foreldelse eller preklusjon betyr at et krav faller bort som følge av at det ikke er gjort gjeldende for domstolene innen en viss tidsfrist. Denne fristen kaller vi foreldelsesfrist og den eksakte frist er fastsatt i lov. Dersom du har spørsmål om rettighetene dine eller lurer på om du har krav på gratis advokat kan du kontakte våre advokater her.


Foreldelse kan inndeles i strafferettslig- og økonomisk foreldelse. Det følger av foreldelsesloven § 1 nr. 1 at lovens anvendelsesområde er fordringer på penger eller andre ytelser. For foreldelse av straffeansvar gjelder derimot reglene i straffeloven (2005) kapittel 15. For overgrepssaker er det dermed foreldelsesreglene i straffeloven som er aktuelle.

Hensyn bak foreldelsesreglene i straffeloven

I følge straffelovens forarbeider er det flere hensyn som begrunner reglene om foreldelse. Et hovedpoeng er at behovet for å straffe, herunder både styrken av de individualpreventive og allmennpreventuive hensyn, avtar med tiden. Man sier ofte at tiden leger alle sår, men hvorvidt dette gjelder for fornærmede i grove overgrepssaker, er vel heller tvilsomt og i alle fall svært individuelt. Bak foreldelsesreglene ligger imidlertid en tanke om at både den krenkende og almenheten etterhvert faller til ro med situasjonen. Videre kan også hensynet til lovbryteren og vedkommendes familie tilsi at det er mindre rimelig å straffe han/hun lenge etter lovbruddet når vedkommende ikke har begått et nytt lovbrudd på mange år. Forarbeidene legger også vekt på at verdien av vitners uttalelser og bevis for øvrig svekkes med årene, og det slik er større fare for at feil rettsavgjørelse treffes.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Tre spørsmål

For å avgjøre om et krav er foreldet, er det særlig tre spørsmål som er avgjørende:

1. Hvor lang er foreldelsesfristen?

2. Når begynner foreldelsesfristen å løpe?

3. Hva avbryter den strafferettslige foreldelsesfristen

Les mer: Hva sier straffeloven om foreldelse?

Kontakt våre advokater

Dersom du har spørsmål om rettighetene dine eller lurer på om du har krav på gratis advokat kan du kontakte oss her. Dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep eller familievold vil dette ofte være tilfelle.

Kilder:

https://snl.no/foreldelse

Straffeloven med forarbeider

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.