Fritz Moen

Fritz Moen

Fritz Moen ble i 1978 og 1981 dømt for drap på henholdsvis Torunn Finnstad og Sigrid Heggheim. Han sonet 18 år i fengsel og kjempet for sin uskyld. I 2004 og 2006 ble han frikjent for drapene. Rett før jul 2005 innrømmet en annen mann, Tor Hepsø, på dødsleiet å ha drept jentene. Saken har blitt kalt for norgeshistoriens største justismord. 

Generell fakta

  • Lørdag 11. september 1976 blir Sigrd Heggheim funnet drept og forsøkt voldtatt på et jorde bak en bensinstasjon på Nidarvoll i Trondheim. Hun ble meldt savnet 4. oktober.
  • Tirsdag 6. oktober 1977 blir Torunn Finnstad funnet voldtatt og drept ved Nidelva i Trondheim.
  • Fritz Moen blir pågrepet for drapet på Torunn 7. oktober.
  • Den 15. september 1981 ble Fritz Moen satt under tiltale for drapet på Sigrid.
  • Fritz Moen dømmes for begge drapene og fengsel i 21 år med 10 års sikring.
  • Den 7. oktober 2004 blir Fritz Moen frikjent i Sigrid-saken.
  • Moen dør den 28. mars 2005.
  • Den 18. desember 2005, to dager før sin død, innrømmer Tor Hepsø å ha drept Sigrid og Torunn.
  • Den 24. august 2006 blir Fritz Moen frikjent også i Torunn-saken.

Drapene

Tirsdag 4. oktober 1977 ble 20 år gamle Torunn Finstad fra Kongsberg meldt savnet. Den 6. oktober ble hun funnet voldtatt og drept ved Nidelva i Trondheim. Hun studerte ved NTH. Dagen etter ble Fritz Moen pågrepet og skal ha tilstått under avhør den 9. september. Moen var imidlertid både døv og funksjonshemmet og det har i ettertid blitt stilt spørsmål ved om den såkalte tilståelsen ble mistolket.

Lørdag 11. september 1976, et drøyt år før drapet på Torunn, ble 20 år gamle Sigrid Heggheim fra Jølster funnet drept og forsøkt voldtatt på et jorde ved en bensinstasjon på Nidarvoll i Trondheim. Hun ble sist sett da hun dro fra en fest på Studentersamfundet kl. 02.00 natt til 5. september. Også hun var student ved NTH. Etterforskningen i denne saken ledet ikke til noen pågripelse. Den 15. september 1981 ble imidlertid Fritz Moen satt under tiltale for drapet på Sigrid.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Dommen

Fritz Moen ble i 1976 dømt for å ha voldtatt og drept 20 år gamle Torunn ved Stavne i Trondheim. I 1981 ble han også dømt for å ha tatt livet av 20 år gamle Sigrid ved Nardo i Trondheim i 1976. Fritz Moen ble dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring.

Forsvareren til Fritz Moen trakk frem særlig to vesentlige opplysninger under den andre rettssaken. Det ene var at det var svært lite sannsynlig at blodet fra åsstedet eller sæden funnet på offeret kunne stamme fra Moen. Blodtypen samsvarte nemlig ikke med hans blodtype. For det andre ble det drapstidspunktet man opprinnelig antok forskjøvet nesten et døgn frem i tid av påtalemyndigheten, hvor Moen ikke hadde alibi. Dette til tross for at ingen hadde observert offeret etter det opprinnelig antatte dødstidspunktet, da Moen hadde alibi.

Etter at lagmannsretten svarte «ja» på skyldsspørsmålet, skal forsvareren Olav Hestenes under sin straffutmålingsprosedyre ha sagt følgende:

«For første gang i skranken tillater jeg meg å si at det er begått et justismord.»

Han viste seg å ha rett.

Gjenopptakelse, innrømmelse og frikjennelse

På vegne av Fritz Moen begjærte advokat John Christian Elden gjenopptakelse av begge drapssakene den 2. januar 2000. Begjæringen ble ikke tatt til følge av Hålogaland lagmannsrett. Kjennelsen ble deretter påkjært til Høyesteretts kjæremålsutvalg, som fant at vilkårene var til stede for å gjenoppta Sigrid-saken.

Den 7. oktober 2004 ble Fritz Moen frifunnet for drap og forsøk på voldtekt av Sigrid Heggheim. Noen dager senere, 13. oktober, ble det sendt en ny begjæring om gjenopptakelse av Torunn-saken.

Moen døde i sitt omsorgshjem den 28. mars 2005. Familien ved halvbroren ønsket at gjenopptakelsessaken skulle fortsette.

Den 18. desember 2005, to dager før sin død, innrømte Tor Hepsø overfor tre sykehusansatte å ha drept Sigrid og Torunn. Politi og prost ble kontaktet samme dag i samråd med mannen. Dagen etter, 19. desember, fastholdt Hepsø tilståelsen overfor politi og prost.

Gjenopptakelseskommisjonens videre arbeid

Gjenopptakelseskommisjonen fant under sitt videre arbeid at Moens tilståelser og forklaringer kan ha blitt feiltolket som følge av hans alvorlige handikapp. Kripos sin gransking av Hepsøs tilståelse antydet i tillegg at han snakket sant, idet de biologiske sporene matchet hans DNA. Han hadde også vært i Trondheim på tidspunktene for begge drapene, og skal ha hatt store psykiske problemer.

Den 16. juni 2006 ble det besluttet at saken skulle gjenopptas. Deretter den 24. august samme år ble Fritz Moen frikjent for drapet på Torunn i Borgarting lagmannsrett.

Saken har blitt omtalt som norgeshistoriens største justismord.

Les også vår artikkel om gjenopptakelse av Baneheia-saken.

Kilder

Fritz Moen og norsk strafferettspleie: https://www.regjeringen.no/contentassets/acdc3727d32f426a85fa6cb6be9b7483/no/pdfs/nou200720070007000dddpdfs.pdf

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35366/173182.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Masteroppgave: https://core.ac.uk/download/pdf/30868481.pdf

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.