Er pedofili straffbart?

Er pedofili straffbart?

Pedofili som seksuell orientering og psykiatrisk diagnose rammes ikke i seg selv av straffeloven. Det er eventuelle handlinger som utløser det straffbare. Seksuelle handlinger med barn er strengt forbudt. Husk at ved visse overgrep har du krav på kostnadsfri bistandsadvokat – rådfør deg med våre bistandsadvokater her.


Pedofili betegner en voksen persons seksuelle tiltrekning til barn som ikke har kommet i puberteten enda.

Les mer: Hva er pedofili?

Det avgjørende er hvordan tenningsmønsteret forvaltes

Selv om pedofile har gjentatte og pågående seksuelle tanker, følelser og lyster knyttet til prepubertale barn, er det likevel ikke slik at alle pedofile er overgripere. Det avgjørende er ikke tenningsmønsteret i seg selv, men hvordan det forvaltes. Dette gjelder for all seksualitet.

Straffeloven

Seksuelle handlinger med barn er strengt forbudt. Dette fremgår av en rekke bestemmelser i straffeloven, for eksempel:

  • Straffeloven § 299 Voldtekt av barn under 14 år
  • Straffeloven § 300 Minstestraff for voldtekt til samleie av barn under 14 år
  • Straffeloven § 301 Grov voldtekt av barn under 14 år
  • Straffeloven § 304 Seksuell handling med barn under 16 år
  • Straffeloven § 305 Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år
  • Straffeloven § 311 Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn

Få hjelp av våre bistandsadvokater

Vi har flere bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg med spørsmål om overgrep og liknende rettsområder. Ta gjerne kontakt med våre bistandsadvokater her om du ønsker det. De kan kostnadsfritt også hjelpe deg dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp.

Kilder:

Straffeloven

http://www.advokat-teigstad.no/anmeldelse/anmelde-seksuelt-overgrep/

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.