Er fingring voldtekt?

Er fingring voldtekt?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Mange lurer på om fingring regnes som voldtekt. Det typiske eksemplet er at en gutt har fingret en jente på fest mens hun hadde sovnet. Det er ingen tvil om at fingring er ansett som voldtekt, såfremt de andre vilkårene for voldtekt er til stede. For eksempel dersom det har skjedd ved hjelp av vold, trusler eller mens hun sov. Husk at du ved overgrep har krav på kostnadsfri bistandsadvokat – Snakk med våre advokater her.


Hva sier straffeloven om fingring og voldtekt?

Tilfellet reguleres av straffeloven § 291. Her står det:

Ǥ 291. Voldtekt
Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.»

Fingring er seksuell omgang, og dermed voldtekt

Det er altså avgjørende om forholdet kan kategoriseres som «seksuell omgang». Fingring faller innenfor denne kategorien, dette følger av rettspraksis. Også masterbasjon utenfor kjønnsleppene dersom det foregår ved en viss tid og intensitet. Den nærmere grensegangen er komplisert men kan ha avgjørende betydning i forhold til straff og foreldelsesregler, samt i forhold til oppreisningserstatning.

Dette innebærer for det første at dersom en jente blir truet av noen til å la dem fingre jenta, vil dette være voldtekt. Videre vil det være voldtekt dersom man fingrer noen som er overstadige berusede og/eller sover. Voldtekt er dermed ikke kun forbeholdt tilfeller der det skjer et samleie slik mange tror.

Anmeldelse og bistandsadvokat

Dersom du har blitt utsatt for dette kan du lese her om hvorfor man alltid bør anmelde voldtekt. Du vil også ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat, og å snakke med en advokat før du eventuelt bestemmer deg for om du skal anmelde voldtekten.

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om voldtekt eller liknende rettsområder. Disse advokatene kan kostnadsfritt finne ut om du har krav på bistandsadvokat – og dersom du har dette vil all videre hjelp også være kostnadsfri. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her.

Kilder:

Personskadeportalen

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page