Er fingring voldtekt?

Er fingring voldtekt?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Mange lurer på om fingring regnes som voldtekt. Det typiske eksemplet er at en gutt har fingret en jente på fest mens hun hadde sovnet. Det er ingen tvil om at fingring er ansett som voldtekt, såfremt de andre vilkårene for voldtekt er til stede. For eksempel dersom det har skjedd ved hjelp av vold, trusler eller mens hun sov.


Hva sier straffeloven om fingring og voldtekt?

Tilfellet reguleres av straffeloven § 291. Her står det:

Ǥ 291. Voldtekt
Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.»

Fingring er seksuell omgang

Det er altså avgjørende om forholdet kan kategoriseres som «seksuell omgang». Fingring faller innenfor denne kategorien, dette følger av rettspraksis. Også masterbasjon utenfor kjønnsleppene dersom det foregår ved en viss tid og intensitet. Den nærmere grensegangen er komplisert men kan ha avgjørende betydning i forhold til straff og foreldelsesregler, samt i forhold til oppreisningserstatning.

Dette innebærer for det første at dersom en jente blir truet av noen til å la dem fingre jenta, vil dette være voldtekt. Videre vil det være voldtekt dersom man fingrer noen som er overstadige berusede og/eller sover. Voldtekt er dermed ikke kun forbeholdt tilfeller der det skjer et samleie slik mange tror.

Kilder:

Personskadeportalen

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page