Er det straffbart å overvære en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn?

Er det straffbart å overvære en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn?

Det følger av straffeloven § 310 at den som overværer en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn straffes med fengsel inntil 3 år. Med barn menes person under 18 år. Det er dermed straffbart å overvære en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn. Husk at du ved overgrep har krav på kostnadsfri bistandsadvokat – Snakk med våre advokater her.


Bakgrunnen for forbudet er Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk som ble vedtatt av Europarådets ministerkomité i juli 2007, og som Norge undertegnet 25. oktober 2007.

Hva som ligger i begrepet «overvære en fremvisning» kan være uklart. Det følger av forarbeidene til straffeloven at uttrykket særlig innbefatter ‘live’ fremvisninger av barn som deltar i seksuell omgang eller handling eller andre seksualiserte fremvisninger av barn. Bestemmelsen rammer også den som får slike fremvisninger direkte overført gjennom elektronisk kommunikasjon. For at noe skal regnes som fremvisning i bestemmelsens forstand, må den være ment for et publikum utover den som selv organiserer eller tilrettelegger for fremvisningen.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Ta kontakt med våre bistandsadvokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om voldtekt eller liknende rettsområder. Disse advokatene kan kostnadsfritt finne ut om du har krav på bistandsadvokat – og dersom du har dette vil all videre hjelp også være kostnadsfri. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her.

Kilder:

Rettsdata

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.