Er blotting ulovlig?

Er blotting ulovlig?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

En definisjon av blotting  er der en person oppnår seksuell opphisselse ved å eksponere sin seksualitet for fremmede mennesker. Et typisk eksempel fra media kan være der en mann viser seg frem naken på gaten foran tilfeldige forbipasserende. Blotting er straffbart, og kan straffes med inntil 1 års fengsel.


 

Er dette ulovlig?

Selv om en blotter ikke forgriper seg fysisk på andre kan utsatte fortsatt oppleve dette som krenkende og ubehagelig, og også i noen tilfeller få psykiske etterreaksjoner. Blotting kan særlig være skadelig når det er barn som er utsatt.

Blotting er av disse grunner straffbart, selv om begrepet ikke er brukt direkte i straffeloven. Blotting er altså ikke et eget juridisk begrep, men går i strafferettslig sammenheng under begrepet seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.

Det følger av straffeloven § 298 at den som utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted, eller i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket i det, kan straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Straffen for blotting kan altså være inntil 1 år, men det er grunn til å tro at den i de fleste tilfeller vil være langt mindre. Oftest vil det bli tale om en bot. Det må gjøres en konkret vurdering. Har personen blottet seg også tidligere, vil dette ilegges vekt ved straffutmålingen.

Har personen blottet seg foran barn, er det mer alvorlig. Det vil også være mer alvorlig dersom personen for eksempel har onanert foran andre, enn dersom han kun har vist kjønnsorganet i noen sekunder.

 

Kilder:

Wikipedia

Straffeloven

 

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page