Kategori: Voldtekt

Voldtekt Er det strengere straff for gruppevoldtekt?

Er det strengere straff for gruppevoldtekt?

Ved voldtekt er strafferammen normalt fengsel inntil 10 år. Ved grov voldtekt øker imidlertid strafferammen til fengsel inntil 21 år. Det følger av loven at det som oftest vil foreligge en grov voldtekt der flere i fellesskap har voldtatt en annen person. Det vil dermed være adgang for domstolene til å gi strengere straff ved gruppevoldtekt. Husk …

Les mer Les mer

Voldtekt Er det strengere straff dersom man både blir voldtatt og utsatt for vold?

Er det strengere straff dersom man både blir voldtatt og utsatt for vold?

Noen voldtekter er særlig brutale. Der voldtekten også innebærer grov vold vil dette kunne utgjøre et straffeskjerpende moment som tilsier høyere straffutmåling. Husk at du i noen tilfeller av overgrep har krav på kostnadsfri bistandsadvokat – Ta kontakt med våre advokater her for å høre om du har krav på gratis bistandsadvokat. Hva sier straffeloven? Hovedregelen er …

Les mer Les mer

Voldtekt Er forsøk på voldtekt straffbart?

Er forsøk på voldtekt straffbart?

Forsøk på voldtekt foreligger dersom gjerningsmannen har forsett om å fullbyrde en voldtekt, og foretar seg noe som leder direkte mot utføringen. Forsøk på voldtekt er selvsagt straffbart, og er en svært alvorlig forbrytelse som medfører flere års ubetinget fengsel. Husk at ved visse overgrep har du krav på kostnadsfri bistandsadvokat – rådfør deg med våre bistandsadvokater her. …

Les mer Les mer

Voldtekt Hva gjør man etter voldtekt i utlandet?

Hva gjør man etter voldtekt i utlandet?

Dersom man har blitt utsatt for voldtekt i utlandet, er det viktig å komme seg i sikkerhet og oppsøke medisinsk hjelp. Det er videre anbefalt å kontakte sitt forsikringsselskap, reisebyrå, den norske ambassaden og/eller Utenriksdepartementets døgnåpne operative senter for råd og veiledning. Voldtekten bør også anmeldes til politiet. Ved seksuelle overgrep vil du ofte ha krav …

Les mer Les mer

Voldtekt Kan en mann voldta en annen mann?

Kan en mann voldta en annen mann?

Dersom en mann voldtar en annen mann vil dette også være voldtekt. Det avgjørende er ikke kjønn, men hva som står i straffeloven. Der står det at en som skaffer seg seksuell omgang med en annen ved vold eller truende atferd, eller med noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg …

Les mer Les mer

Voldtekt Er det straffbart å lyve om voldtekt til politiet?

Er det straffbart å lyve om voldtekt til politiet?

Å anmelde noen for voldtekt uten at vedkommende har gjort det er ulovlig og kan straffes med fengsel. Dette innebærer at det kan få alvorlige konsekvenser dersom man falskt anklager noen for voldtekt. Hvorfor straffes en falsk anklage om voldtekt? Det er flere grunner til at samfunnet ønsker å straffelegge mennesker som anmelder falske voldtektsanklager. …

Les mer Les mer

Voldtekt Hva er nachspielvoldtekt?

Hva er nachspielvoldtekt?

Straffeloven § 291 definerer hva som menes med «voldtekt» i rettslig forstand. Denne bestemmelsen gjelder også for såkalte nachspielvoldtekter. Betegnelsen nachspielvoldtekter brukes ofte om voldtekter som skjer etter at gjerningspersonen og fornærmede har deltatt på samme arrangement, og deretter ender opp på et nachspiel der voldtekten finner sted. I slike tilfeller vil alkohol eller andre …

Les mer Les mer

Voldtekt Hva er grovt uaktsom voldtekt?

Hva er grovt uaktsom voldtekt?

Grov uaktsom voldtekt foreligger dersom gjerningspersonen er sterkt å bebreide for ikke å ha forstått at den seksuelle omgangen ble oppnådd ved bruk av vold eller trusler, eller at den seksuelle omgangen skjedde med noen som var ute av stand til å motsette seg handlingen. Uaktsomhet er en form for skyld og innebærer at man har opptrådt i …

Les mer Les mer

Voldtekt Kan man bli voldtatt av kjæresten sin?

Kan man bli voldtatt av kjæresten sin?

Voldtekt innad i parforhold er ikke helt uvanlig, og det antas å være store mørketall fordi det ofte vil være vanskelig å anmelde noen man er i et parforhold med. Det avgjørende for hvorvidt noe anses som en voldtekt i straffelovens forstand, er ikke hvem gjerningsmannen er eller hva slags forhold man har til vedkommende. …

Les mer Les mer

Voldtekt Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Når man hører om seksuelt misbruk går gjerne forskjellige uttrykk igjen; voldtekt, trakassering, seksuelt overgrep, samt liknende betegnelser. Særlig går termene seksuelt overgrep og voldtekt igjen. Kun voldtekt er definert i straffeloven. Husk at du ofte vil ha krav på fri advokathjelp i forbindelse med overgrep – kontakt våre advokater her. Hva er egentlig forskjellen på voldtekt og …

Les mer Les mer