Kategori: Voldtekt

Voldtekt Kan jeg få fri rettshjelp etter voldtekt?

Kan jeg få fri rettshjelp etter voldtekt?

Mange forveksler fri rettshjelp med ordningen om gratis bistandsadvokat. Fri rettshjelp reguleres av rettshjelploven, mens krav på bistandsadvokat reguleres av straffeprosessloven. For ofre for overgrep og voldtekt vil bistandsadvokat være det mest aktuelle. Vær klar over at dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep vil du ofte ha krav på gratis bistandsadvokat – ta …

Les mer Les mer

Voldtekt Når foreldes straffansvar for voldtekt?

Når foreldes straffansvar for voldtekt?

Straffansvar for fullbyrdede overtredelser av §§ 291 Voldtekt, § 299 Voldtekt av barn under 14 år og 302 Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år foreldes ikke. Dette følger av straffeloven (2005) § 91. Bestemmelsen representerer et unntak fra straffelovens øvrige regler om foreldelse i lovens kapittel 15 som innebærer at adgangen til å reise straffesak, …

Les mer Les mer

Voldtekt Hva er vanlige reaksjoner etter voldtekt?

Hva er vanlige reaksjoner etter voldtekt?

Det finnes ingen fasitsvar på hvordan man skal eller bør reagere dersom man har vært utsatt for voldtekt. Det er med andre ord ingen verken riktige eller gale reaksjoner. Både type reaksjon og intensiteten på den vil variere fra person til person. Husk at du ofte vil ha krav på fri advokathjelp dersom du har …

Les mer Les mer

Voldtekt Hvilken erstatning kan du få som voldtektsoffer?

Hvilken erstatning kan du få som voldtektsoffer?

Dersom du har vært utsatt for en voldtekt vil du i mange tilfeller ha krav på erstatning. Det mest aktuelle vil være å søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dersom du har vært utsatt for en voldtekt vil du også ha krav på bistandsadvokat som bistår deg med anmeldelse av straffesaken og med å …

Les mer Les mer

Voldtekt Hvor mange blir voldtatt i russetiden?

Hvor mange blir voldtatt i russetiden?

Kripos kategoriserte anmeldte russerelaterte voldtekter for første gang i 2015. Ifølge Kripos ble 14 voldtekter anmeldt i forbindelse med russefeiringen i 2016, mens minst 11 anmeldte voldtekt tilknyttet feiringen i 2015. Det er imidlertid grunn til å tro at det er store mørketall fordi mange ikke anmelder forholdet. Hvor mange som faktisk blir utsatt for …

Les mer Les mer

Voldtekt Hva er grov voldtekt?

Hva er grov voldtekt?

Grov voldtekt er de tilfeller der voldtekten anses som særdeles alvorlige. Dette omfatter typisk gruppevoldtekt, tilfeller der svært grov vold er involvert, eller for eksempel tilfeller der offeret har fått store psykiske skader eller for eksempel har blitt smittet med alvorlig sykdom. Ved grov voldtekt øker strafferammen med fengsel inntil 10 år til fengsel inntil …

Les mer Les mer

Utsatte menn Kan en mann bli voldtatt av en kvinne?

Kan en mann bli voldtatt av en kvinne?

Straffelovens bestemmelse om voldtekt skiller ikke mellom menn og kvinner, verken som gjerningsperson eller som offer. Selv om de fleste kanskje forbinder en voldtekt med den motsatte situasjonen, så er det like fullt slik at en kvinne også kan bli dømt for å voldta en mann. Har du blitt utsatt for seksuelle overgrep kan du …

Les mer Les mer

Voldtekt Er det voldtekt om jeg ombestemmer meg under samleie men han fortsetter mot min vilje?

Er det voldtekt om jeg ombestemmer meg under samleie men han fortsetter mot min vilje?

I mange tilfeller er det klart om det foreligger en voldtekt eller ikke. En mann angriper for eksempel en kvinne på gaten, drar henne med inn i et gatehjørne, river av henne klærne og utfører samleie med henne. Men det er ikke alltid like klart. Hva om to mennesker først har frivillig samleie, men den …

Les mer Les mer

Voldtekt Kan man bli voldtatt selv om man ikke sier nei?

Kan man bli voldtatt selv om man ikke sier nei?

For å få en person dømt for voldtekt må en bevise at gjerningspersonen forsto at han skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd, eller fra noen som var ute av stand til å motsette seg handlingen. Det er derfor ikke slik at offeret må ha sagt nei, det vil jo være umulig om man er bevisstløs …

Les mer Les mer

Voldtekt Jeg ble utsatt for en voldtekt i russetiden, hva gjør jeg?

Jeg ble utsatt for en voldtekt i russetiden, hva gjør jeg?

14 voldtekter ble anmeldt i forbindelse med fjorårets russefeiring. Det ble dessverre bare tatt ut tiltale mot en person. Dette viser en rapport utført av Kripos. Dette skyldes beviskravet i strafferetten. I tillegg er det store mørketall, da mange velger å ikke anmelde. Det er likevel viktig å anmelde voldtekt, blant annet fordi en anmeldelse fra deg kan …

Les mer Les mer