Kategori: Utsatte menn

Utsatte menn Kan en mann bli voldtatt av en kvinne?

Kan en mann bli voldtatt av en kvinne?

Straffelovens bestemmelse om voldtekt skiller ikke mellom menn og kvinner, verken som gjerningsperson eller som offer. Selv om de fleste kanskje forbinder en voldtekt med den motsatte situasjonen, så er det like fullt slik at en kvinne også kan bli dømt for å voldta en mann. Har du blitt utsatt for seksuelle overgrep kan du …

Les mer Les mer

Utsatte menn Kan en mann bli voldtatt av en kvinne?

Kan en mann bli voldtatt av en kvinne?

Mange menn tror at voldtekt kun er et begrep som er forbeholdt at kvinner er ofrene. Dette er feil. Både menn og kvinner kan bli voldtatt. Straffeloven sondrer ikke mellom voldtekt av menn og kvinner. Har du blitt utsatt for et seksuelt overgrep vil du ha krav på gratis rettshjelp – trykk her for å kontakte …

Les mer Les mer

Utsatte menn Hvor kan menn som er utsatt for seksuelt overgrep få hjelp?

Hvor kan menn som er utsatt for seksuelt overgrep få hjelp?

Mange gutter eller menn som blir utsatt for overgrep vet ikke at det er mange steder de kan få hjelp. Enkelte tenker at sentrene er laget for kvinner og vegrer seg for å oppsøke dem. Dette må du ikke tenke! Det er flere steder menn kan oppsøke dersom de er utsatt for seksuelt overgrep. Overgrepsmottak I …

Les mer Les mer