Kategori: Trakassering

Trakassering Hva er seksuell trakassering?

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, kropp og seksualitet og oppleves som ubehagelig, nedverdigende eller truende for den som blir utsatt for det. Et eksempel på seksuell trakassering kan være dersom noen kaller deg «hore». Slik trakassering er forbudt. Seksuell trakassering er forbudt i Norge. Dette følger av likestillingsloven § …

Les mer Les mer

Trakassering Er seksuell trakassering straffbart?

Er seksuell trakassering straffbart?

Seksuell trakassering er ulovlig etter likestillingsloven § 8, og kan i mange tilfelle være straffbart. Strafferammen for seksuell trakassering følger av straffelovens bestemmelser. Hvorvidt man kan straffes etter disse bestemmelsene avhenger av om trakasseringen er oppfyller straffelovens vilkår. Seksuell trakassering Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, kropp og seksualitet og oppleves …

Les mer Les mer

Trakassering Hva sier straffeloven om seksuell trakassering?

Hva sier straffeloven om seksuell trakassering?

Straffeloven inneholder flere bestemmelser som omhandler trakassering. Under følger en redegjørelse av straffeloven § 266 som omhandler ulike former for trakassering, samt av §§ 297, 298 og 305 som blant annet regulerer trakassering med seksuell motivasjon Hva er seksuell trakassering? Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, kropp og seksualitet og oppleves …

Les mer Les mer

Trakassering Hvem opplever seksuell trakassering?

Hvem opplever seksuell trakassering?

Undersøkelser viser at arbeidstakere og ungdommer er blant de mest utsatte gruppene for seksuell trakassering. Ifølge Statistisk sentralbyrå er seksuell trakassering på arbeidsplassen like vanlig overalt i Norge, men rammer særlig enkelte yrkesgrupper og flere kvinner enn menn. I tillegg viser en ny medieundersøkelse at dagens bruk av sosiale medier er svært egnet til seksuelt …

Les mer Les mer