Kategori: Rettssak

Rettssak Må fornærmede møte overgriperen i retten?

Må fornærmede møte overgriperen i retten?

I overgrepssaker vil fornærmede som regel være det viktigste beviset i rettssaken. Norsk straffeprosess bygger på prinsippene om muntlighet og bevisumiddelbarhet. Bevisumiddelbarhet tilsier at beviset skal føres umiddelbart for dømmende rett. Muntlighet tilsier at beviset skal fremføres muntlig. Retten kan utelukkende bygge på de bevisene som er ført i hovedforhandlingen. Dette er også en konsekvens av det …

Les mer Les mer

Rettssak Hvor lang tid går det mellom etterforskning og rettssak?

Hvor lang tid går det mellom etterforskning og rettssak?

Det er vanskelig å angi eksakt hvor lang tid det tar før en etterforsket sak kommer opp i retten. Alle saker er forskjellig og praksis viser store variasjoner. Først må saken vurderes av påtaleansvarlig, og vedkommende må ta ut tiltale. Deretter sendes saken til retten, og derfra avhenger det av hvorvidt det er tale om …

Les mer Les mer

Rettssak Er en overgrepssak offentlig for publikum?

Er en overgrepssak offentlig for publikum?

I Norge er hovedregelen offentlighet i rettspleien. Fra denne hovedregelen finnes det imidlertid unntak og begrensninger som kan være aktuelle i saker om seksuelle overgrep. Hovedregelen er offentlighet i domstolene. Det betyr at publikum og presse som hovedregel har adgang til å delta på rettsmøter og til å få innsyn i avgjørelsene som domstolene treffer. Dette følger av domstolloven § 124 første …

Les mer Les mer