Kategori: Psykisk vold

Psykisk vold Hva sier straffeloven om psykisk vold?

Hva sier straffeloven om psykisk vold?

Straffeloven inneholder ingen generell bestemmelse som gjelder psykisk vold. Slike handlinger reguleres imidlertid indirekte gjennom ulike bestemmelser i loven, herunder bestemmelsene i straffeloven kapittel 24 Vern av den personlige frihet og fred og kapittel 25 Voldslovbrudd mv.. I straffeloven § 282 er det imidlertid en egen bestemmelse som gjelder psykisk mishandling i nære relasjoner.  Hva er psykisk vold? …

Les mer Les mer

Psykisk vold Er psykisk vold i nære relasjoner straffbart?

Er psykisk vold i nære relasjoner straffbart?

Psykisk vold omfatter etter en vid definisjon alle måter å skade, skremme eller krenke noen på, men som ikke er direkte fysiske i sin natur. Atferden må være av en viss alvorlighetsgrad. Ifølge Høyeste må ren psykisk vold i nære relasjoner anta form av mishandling for å være straffbar. Det er tilstrekkelig at frykten for …

Les mer Les mer

Psykisk vold Hva er tegn på at jeg er utsatt for psykisk vold av kjæresten?

Hva er tegn på at jeg er utsatt for psykisk vold av kjæresten?

Psykisk vold omfatter etter en vid definisjon alle måter å skade, skremme eller krenke noen på, men som ikke er direkte fysiske i sin natur. Atferden må være av en viss alvorlighetsgrad. Det er imidlertid ikke alltid like lett å vite hvor grensene går for psykisk vold. Hva kan man som kjæreste kreve ha å …

Les mer Les mer

Psykisk vold Hva er psykisk vold?

Hva er psykisk vold?

Psykisk vold kan etter en vid definisjon omfatte alle måter å skade, skremme eller krenke noen på, men som ikke er direkte fysiske i sin natur. Akkurat hvor grensene går, vil variere i det enkelte tilfelle og er vanskelig å gi noe presist svar på. Atferden må imidlertid være av en viss alvorlighetsgrad. Typiske tilfeller …

Les mer Les mer