Kategori: Overgrep mot barn

Overgrep mot barn Hvor mange pedofile er det i Norge?

Hvor mange pedofile er det i Norge?

Pedofili betegner en voksen persons seksuelle tiltrekning til barn som ikke har kommet i puberteten enda. Ifølge enkelte studier er én til to prosent av befolkningen i Norge pedofile. I tillegg til dette er det grunn til å tro at det finnes mørketall. Pedofili er en seksuell orientering og psykiatrisk diagnose. Begrepet referer til en voksen persons …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hva er pedofili?

Hva er pedofili?

Pedofili er både en seksuell orientering og en psykiatrisk diagnose. Begrepet betegner en voksen persons seksuelle tiltrekning til barn eller vedkommendes trang til seksuell omgang med barn. Med barn menes her personer som ikke har kommet i puberteten enda. Seksuelle handlinger med prepubertale barn er strengt forbudt. Begrepet pedofili brukes ofte feilaktig fordi det i dagligtalen …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hvor lang straff får man ved å bryte den seksuelle lavalderen?

Hvor lang straff får man ved å bryte den seksuelle lavalderen?

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Dette innebærer at dersom du har seksuell omgang med noen under 16 år vil dette være straffbart, det er definert som et seksuelt overgrep. Etter straffeloven straffes seksuell omgang med en person fra 14-16 med fengsel inntil 6 år. Seksuell omgang med en person under 14 år straffes …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hva er den seksuelle lavalderen i Norge?

Hva er den seksuelle lavalderen i Norge?

I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. I Europa er lavalderen alt fra 13 til 18 år. I USA er den derimot 18 år i noen stater, og 17 og 16 i andre. Dette innebærer at dersom du har seksuell omgang med noen under 16 år, vil dette være straffbart. Etter straffeloven straffes seksuell …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hva er straffen for samleie med barn under 14 år?

Hva er straffen for samleie med barn under 14 år?

All seksuell omgang med barn under 14 år er straffbart. Det vil kategoriseres som voldtekt, selv om de ordinære vilkårene for voldtekt ikke er tilstede. Straffen der det er tale om samleie er i utgangspunktet fengsel fra 3 inntil 15 år, men kan utvides til 21 år dersom voldtekten er grov. Det vil sjelden være …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Er det straffbart å ha sex med mindreårige hvis jeg var uvitende om alder?

Er det straffbart å ha sex med mindreårige hvis jeg var uvitende om alder?

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Den som har seksuell omgang med en person mellom 14 og 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år. Har du seksuell omgang med en person under 14 år vil strafferammen øke til 10 års fengsel, og i mange tilfeller vil strafferammen være fengsel inntil 15 eller 21 …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Er overgrep mot barn under 14 år voldtekt?

Er overgrep mot barn under 14 år voldtekt?

Samleie med barn under 14 år reguleres av straffeloven § 299. Her betegnes all seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt av barn. Andre grove seksuelle handlinger vil også kunne omfattes av bestemmelsen, selv om det ikke foreligger samleie. Strafferammen for seksuell omgang med barn under 14 år er inntil 10 års fengsel. …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hva betyr omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling ved seksuell lavalder?

Hva betyr omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling ved seksuell lavalder?

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Dette innebærer at dersom man har seksuell omgang med noen under 16 år vil dette være et straffbart overgrep. Er personen mellom 14-16 år vil strafferammen være inntil 6 års fengsel. Er personen under 14, vil strafferammen variere mellom 10-21 års fengsel. Dette vil også automatisk kategoriseres som …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Er det straffbart å overvære en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn?

Er det straffbart å overvære en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn?

Det følger av straffeloven § 310 at den som overværer en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn straffes med fengsel inntil 3 år. Med barn menes person under 18 år. Det er dermed straffbart å overvære en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn. Husk at du ved overgrep har krav på kostnadsfri bistandsadvokat …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hva er Statens Barnehus?

Hva er Statens Barnehus?

Statens Barnehus er hovedsakelig et tilbud til barn og ungdom, samt voksne med psykisk utviklingshemming, som kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep.  Det er til nå opprettet 11 barnehus spredt omkring i Norge. De ligger i Bergen, Bodø, Hamar, Moss, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund. Anmeldelse …

Les mer Les mer