Kategori: Pårørende

Pårørende Hvordan kan jeg som pårørende hjelpe et voldtektsoffer?

Hvordan kan jeg som pårørende hjelpe et voldtektsoffer?

Som pårørende er det flere ulike måter du kan støtte og hjelpe et voldtektsoffer på. Den utsattes behov vil imidlertid variere fra situasjon til situasjon. For å ikke trå feil, kan derfor være lurt å ha en åpen dialog og kartlegge disse behovene. Noe av det aller viktigste er nok uansett å tilby støtte og …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hvordan snakker jeg med barn om seksuelle overgrep?

Hvordan snakker jeg med barn om seksuelle overgrep?

Samtaler med barn om seksuelle overgrep må skje på deres initiativ og premisser. Ta deg god tid, lytt og ta barnets følelser på alvor.  Selv om det barnet forteller kan vekke sterke følelsesmessige reaksjoner, er det viktig å beholde roen og skape en situasjon der barnet føler seg trygt. Vær ærlig og tydelig, og tilpass …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hvorfor forteller ikke barn om vold og overgrep?

Hvorfor forteller ikke barn om vold og overgrep?

Det kan være mange og ulike grunner til at barn ikke forteller om vold og overgrep. Det kan for eksempel handle om frykt for konsekvensene, følelse av skam eller skyld eller at barnet på grunn av sin alder mangler begreper om det som har skjedd.  Nyere forskning om traumer og traumers påvirkning av barns hjerneutvikling …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hva gjør jeg hvis barnet mitt forteller om overgrep?

Hva gjør jeg hvis barnet mitt forteller om overgrep?

Dersom barnet ditt har blitt utsatt for overgrep og forteller om dette, er det viktig å beholde roen og lytte til barnet. Samtalen må skje på barnets premisser. Noter ned samtalen i dialogform så langt det er mulig. Ta deretter kontakt med offentlige hjelpeapparat som Barnevern, Barnehus eller politiet. Samtale på barnets premisser Det kan …

Les mer Les mer