Kategori: Overgrepsmottak

Overgrepsmottak Hva gjør de på overgrepsmottaket?

Hva gjør de på overgrepsmottaket?

Overgrepsmottakene er laget som et tilbud til mennesker som har vært utsatt for voldtekt eller andre seksuelle krenkelser. På overgrepsmottakene tilbys det medisinske undersøkelser, samtaler og kriserådgivning. Det sikres også spor, dersom offeret senere vil anmelde. Tilbudet er helt gratis og alle ansatte har taushetsplikt. Husk at du har krav på gratis rettshjelp dersom du har …

Les mer Les mer

Overgrepsmottak Hvor er overgrepsmottaket i Kristiansand?

Hvor er overgrepsmottaket i Kristiansand?

I Kristiansand er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet Kristiansand Sykehus. Under finner du informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette overgrepsmottaket. Navn: Overgrepsmottaket i Agder Tlf: 38 07 34 00 Adresse: Sørlandet Sykehus Kristiansand v/Seksjon for akuttmedisin Postboks 416 4604 Kristiansand Besøksadresse: Egsveien 100, 4615 Kristansansd Overgrepsmottakets nettside Ønsker du mer …

Les mer Les mer

Overgrepsmottak Hvor er overgrepsmottaket i Haugesund?

Hvor er overgrepsmottaket i Haugesund?

I Haugesund er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet sykehuset i Haugesund. Under finner du informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette overgrepsmottaket. Navn: Voldtektsmottaket Helse Fonna, Haugesund sjukehus Tlf: 05253 / 52 73 20 00 Adresse: Karmsundsgt. 120, 5528 Haugesund Overgrepsmottakets nettside Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Haugesund kan …

Les mer Les mer

Overgrepsmottak Hvor er overgrepsmottaket i Stavanger?

Hvor er overgrepsmottaket i Stavanger?

I Stavanger er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet Stavanger legevakt. Under finner du informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette overgrepsmottaket. Navn: Voldtektsmottaket for Sør-Rogaland, Stavanger legevakt Tlf: 51 51 02 02   Adresse: Arm. Hansensvei 30, 4011 Stavanger  Overgrepsmottakets nettside Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Stavanger kan du besøke deres …

Les mer Les mer

Overgrepsmottak Hvor er overgrepsmottaket i Førde?

Hvor er overgrepsmottaket i Førde?

I Førde er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet Førde Sentralsykehus. Under finner du informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette overgrepsmottaket. Navn: Overgrepsmottaket, SYS-IKL, Akuttmottaket Førde Sentralsjukehus Tlf: 57 83 23 00  Adresse: Vievegen, 6807 Førde Overgrepsmottakets nettside Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Førde kan du besøke deres nettside.

Overgrepsmottak Hvor er overgrepsmottaket i Bergen?

Hvor er overgrepsmottaket i Bergen?

I Bergen befinner det seg ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet Bergen legevakt. Under finner du den informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette overgrepsmottaket. Navn: Voldtektsmottaket v/ Bergen legevakt Tlf: 55 56 87 60  Adresse: Solheimsgaten 9, 5058 Bergen  Overgrepsmottakets nettside Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Bergen kan du besøke deres …

Les mer Les mer

Overgrepsmottak Hvor er overgrepsmottaket i Ålesund?

Hvor er overgrepsmottaket i Ålesund?

I Ålesund befinner det seg ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet Ålesund IK legevakt. Under finner du informasjon om overgrepsmottaket, slik at du kan kontakte det om du ønsker det. Navn: Overgrepsmottaket i Ålesund, Ålesund IK legevakt Tlf: 70 16 26 99 Adresse: Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund Overgrepsmottakets nettside Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i …

Les mer Les mer

Overgrepsmottak Hvor er overgrepsmottaket i Trondheim?

Hvor er overgrepsmottaket i Trondheim?

I Trondheim er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet St. Olavs Hospital HF. Under finner du informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette sykehuset. Navn: Overgrepsenheten Kvinne-barn-senteret,  St. Olavs Hospital HF Tlf: 72 57 12 12 Adresse: Olav Kyrres gate 11, 7006 Trondheim Overgrepsmottakets nettside Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Trondheim kan …

Les mer Les mer

Overgrepsmottak Hvor er overgrepsmottaket i Molde?

Hvor er overgrepsmottaket i Molde?

I Molde er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet Molde sykehus. Under kan du finne informasjonen du behøver for å kontakte dette overgrepsmottaket. Navn: Overgrepsmottaket, Molde sjukehus Tlf: 71 12 13 30 Adresse: Parkv. 84, 6407 Molde Ingen nettside

Overgrepsmottak Hvor er overgrepsmottaket i Levanger?

Hvor er overgrepsmottaket i Levanger?

I Levanger er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet HF Sykehuset Levanger. Under finner du informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette overgrepsmottaket. Navn: Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag, HF Sykehuset Levanger Tlf: 74 08 00 00 Adresse: Postboks 130, 7601 Levanger Overgrepsmottakets nettside Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Levanger kan du besøke deres …

Les mer Les mer