Kategori: Oppreisning

Oppreisning De høyeste oppreisningserstatningene idømt etter seksuelle overgrep

De høyeste oppreisningserstatningene idømt etter seksuelle overgrep

I forbindelse med en alvorlig straffesak i form av grove seksuelle overgrep mot barn som vi hadde på Vestlandet så gjennomgikk vi svært mange grove overgrepssaker på Lovdata. Listen er ikke uttømmende, men på bakgrunn av en nøye gjennomgang av Lovdata antas det at de  sakene hvor det er utmålt høyest oppreisningserstatning etter seksuelle overgrep her er …

Les mer Les mer

Oppreisning Alt om voldtekt

Alt om voldtekt

Voldtekt er i straffeloven definert som at en person skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller har seksuell omgang med noen som ikke kan motsette seg handlingen. Likestilt med dette når en person ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre …

Les mer Les mer

Oppreisning Hvor lang straff er det for seksuell trakassering?

Hvor lang straff er det for seksuell trakassering?

Seksuell trakassering i form av seksuelle handlinger og seksuell atferd uten samtykke har en strafferamme på ett års fengsel. Det er imidlertid svært stor forskjell på strafferamme og hva som reelt sett utmåles som straff i domstolene. Vi har gjennomgått Lovdata og sett nærmere på domstolenes praktisering av straffelovens bestemmelser om seksuell trakassering, og har funnet frem to saker om seksuell trakassering utført av …

Les mer Les mer

Oppreisning Hvordan utmåles oppreisning?

Hvordan utmåles oppreisning?

Oppreisning utmåles som hovedregel etter en skjønnsmessig vurdering. Her må retten eller voldsoffererstatningsmyndighetene vurdere handlingens grovhet, krenkelsens art og offerets skader. Oppreisningen vil som oftest utmåles et sted mellom 10 000 – 200 000 kr, og i de groveste tilfelle opp til 500 000 kr. Oppreisning er en form for erstatning som skal kompensere for den tort og svie en …

Les mer Les mer

Oppreisning Hvor mye får man i oppreisning etter voldtekt?

Hvor mye får man i oppreisning etter voldtekt?

Den som er utsatt for voldtekt vil ha krav på oppreisning for den straffbare handlingen. Oppreisning er en kompensasjon for den krenkelsen skadelidte har blitt utsatt for, og er altså ikke ment å dekke et økonomisk tap. Kravet på oppreisning etter voldtekt følger av skadeerstatningsloven § 3-5, jf. § 3-3. Gjerningsmannen kan etter denne bestemmelsen pålegges …

Les mer Les mer

Oppreisning Hvor mye kan man få i oppreisning etter seksuelle overgrep?

Hvor mye kan man få i oppreisning etter seksuelle overgrep?

Den som har blitt utsatt for et seksuelt overgrep kan ha krav på oppreisningserstatning fra skadevolder eller fra Kontoret for voldsoffererstatning. Oppreisning er en liten kompensasjon for krenkelsen man har blitt utsatt for, og mange kaller det for erstatning for «tort og svie». Oppreisning gjelder ikke bare i saker om overgrep, men gjelder også i …

Les mer Les mer