Kategori: Nettovergrep

Nettovergrep Hva er et nettovergrep?

Hva er et nettovergrep?

Straffeloven gir ingen legaldefinisjon på hva «nettovergrep» er, og det foreligger foreløpig ingen etablert definisjon av begrepet. På nettovergrep.no begrenses terminologien til å omfatte straffbare handlinger av seksuell karakter som har skjedd gjennom kommunikasjon over internett eller telefon. Begrepet blir imidlertid av andre instanser definert videre. Husk at dersom du har blitt utsatt for overgrep kan du …

Les mer Les mer