Kategori: Nettovergrep

Nettovergrep Hva er grooming?

Hva er grooming?

Med «grooming» menes en straffbar handling som går ut på at en voksen person avtaler et møte med et barn i den hensikt å begå et seksuelt overgrep. Grooming er straffbart med en strafferamme på inntil 1 års fengsel. Hva er grooming? Grooming betegner den prosessen hvor en voksen oppretter kontakt med et barn i den hensikt å møte barnet og begå et …

Les mer Les mer

Nettovergrep Hva er operasjon «Dark room»?

Hva er operasjon «Dark room»?

Operasjon «Dark room» betegner den etterforskningen Vest politidistrikt driver for å avdekke overgrep, chat eller bildedeling på «det mørke nettet». Dette er steder på internett der aktører tilsynelatende har kunnet opptre anonymt og uten å kunne spores. Hvordan oppsto operasjon «Dark room»? Høsten 2015 ble en 22 år gammel mann anmeldt for seksuell omgang med en 14 år gammel …

Les mer Les mer

Nettovergrep Hva er barneporno?

Hva er barneporno?

Barnepornografi er fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. Fremstillingene kan vise barn i seksuelle situasjoner alene eller sammen med andre barn eller dyr, og involverer ofte krenkende situasjoner, tvang og vold.  Med «barn» menes personer under 18 år. Overgriperen kan være en eller flere voksne, men i enkelte tilfeller også …

Les mer Les mer

Nettovergrep Hva gjør jeg hvis jeg er utsatt for hevnporno?

Hva gjør jeg hvis jeg er utsatt for hevnporno?

Hevnporno er når bilder eller filmer med seksuelt innhold blir distribuert på internett uten samtykke fra personen som er avbildet. Et mer dekkende begrep er være pornografi uten samtykke. Dersom du er blitt utsatt for hevnporno, er det viktig å reagere raskt. Bilder og filmer spres raskt på internett. Jo fortere du oppdager og gjør noe med det, desto …

Les mer Les mer

Nettovergrep Hva er hevnporno?

Hva er hevnporno?

Hevnporno er når bilder eller filmer med seksuelt innhold blir distribuert på internett uten samtykke fra personen som er avbildet. Begrepet kommer av at bildene eller filmene ofte er lagt ut av for eksempel tidligere kjærester eller lignende med den hensikt å hevne seg. Det finnes imidlertid eksempler på at private bilder eller filmer er blitt stjålet og lagt …

Les mer Les mer

Nettovergrep Hvor mye kan man få i erstatning etter nettovergrep?

Hvor mye kan man få i erstatning etter nettovergrep?

Voldsofferstatning utmåles etter reglene i voldsoffererstatningsloven. Utgangspunktet er at den som er utsatt for et nettovergrep skal ha full erstatning for alt sitt økonomiske tap.  Dersom du har blitt utsatt for seksuelt overgrep over internett vil du som regel ha krav på oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og fra Kontoret for voldsoffererstatning. Ved lidt økonomisk tap åpner loven …

Les mer Les mer

Nettovergrep Kan jeg få voldsoffererstatning etter nettovergrep?

Kan jeg få voldsoffererstatning etter nettovergrep?

Dersom du har blitt utsatt for et seksuelt overgrep over nettet vil du som regel ha krav på voldsoffererstatning fra gjerningspersonen og fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dette følger av voldsoffererstatningsloven. Husk at du ofte kan få fri rettshjelp i forbindelse med seksuelle overgrep – kontakt våre advokater her. Voldsoffererstatning tilkjennes i hovedsak dersom du har lidd personskade som følge av en straffbar …

Les mer Les mer

Nettovergrep Har jeg krav på bistandsadvokat ved nettovergrep?

Har jeg krav på bistandsadvokat ved nettovergrep?

Dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep over internett vil du mest sannsynlig ha krav på bistandsadvokat dekket av staten. Advokaten hjelper til under hele prosessen, fra anmeldelse til eventuelle erstatningskrav, og fungerer som bindeledd mellom fornærmede og politiet. Ta kontakt med våre advokater ved spørsmål om nettovergrep her. Seksuelle overgrep over internet har ulik alvorlighetsgrad. De …

Les mer Les mer

Nettovergrep Hvordan anmelder jeg et nettovergrep?

Hvordan anmelder jeg et nettovergrep?

Det finnes flere måter man kan gå frem for å anmelde nettovergrep til politiet. De fleste som har blitt utsatt for nettovergrep har krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Bistandsadvokaten kan blant annet hjelpe deg med å vurdere om du skal anmelde, eller med å komme i kontakt med politiet. Du vil da kunne få bistand gjennom hele prosessen. …

Les mer Les mer

Nettovergrep Kan man bli utsatt for voldtekt på nettet?

Kan man bli utsatt for voldtekt på nettet?

Mange forbinner nok begrepet voldtekt med et fysisk overgrep. Straffelovens ordlyd åpner imidlertid opp for at voldtekt kan skje også gjennom internett, altså uten direkte fysisk kontakt. Nettvoldtekt er en variant av nettovergrep. Ved nettovergrep vil du ofte ha krav på gratis rettshjelp – kontakt våre advokater her. Straffeloven (2005) § 291 inneholder den objektive gjerningsbeskrivelsen av voldtekt og …

Les mer Les mer