Kategori: Støttesentre for incest- og overgrepsutsatte

Støttesentre for incest- og overgrepsutsatte Hvor ligger Krise- og incestsenteret i Follo?

Hvor ligger Krise- og incestsenteret i Follo?

Det finnes flere overgrepssentre rundt omkring i Norge. Sentrene er ment å være et lavterskeltilbud der ofre for seksuell overgrep kan komme å få råd og støtte. Tilbudet er gratis og senterne er åpne for alle. I Akershus finnes det et slikt senter. Dette ligger i Ås og heter Krise- og incestsenteret i Follo. Under finner …

Les mer Les mer

Støttesentre for incest- og overgrepsutsatte Hvor er Krisesenteret og incestsenteret i Fredrikstad?

Hvor er Krisesenteret og incestsenteret i Fredrikstad?

Det finnes en rekke incest- og overgrepssentre rundt omkring i landet. Senterne skal være et lavterskeltilbud hvor du kan få råd og støtte fra kompetent personell med taushetsplikt. I Østfold finnes det ett slikt krise- og incestsenter. Dette ligger i Fredrikstad og heter Krise- og incestsenteret i Fredrikstad. Under finner du kontaktinformasjonen til Krisesenteret og incestsenteret i …

Les mer Les mer

Støttesentre for incest- og overgrepsutsatte Hvor er Incestsenteret i Vestfold?

Hvor er Incestsenteret i Vestfold?

Det finnes en rekke incest- og overgrepssentre rundt omkring i landet. Her kan du få råd og støtte om hva du skal gjøre etter å ha vært utsatt for seksuelle overgrep. Tilbudet er selvfølgelig gratis og de ansatte er kompetente og har taushetsplikt. I Vestfold finnes det ett slikt incestsenter. Dette heter Incestsenteret i Vestfold. …

Les mer Les mer

Støttesentre for incest- og overgrepsutsatte Hvor er Senter mot seksuelle overgrep – Agder?

Hvor er Senter mot seksuelle overgrep – Agder?

Hvor er Senter mot seksuelle overgrep – Agder? Det finnes flere overgrepssentre rundt omkring i Norge. Sentrene er ment å være et lavterskeltilbud der ofre kan komme å få råd og støtte etter å ha vært utsatt for et seksuelt overgrep. Tilbudet er gratis og senterne er åpne for alle. I Vest-Agder finnes det et slikt …

Les mer Les mer

Støttesentre for incest- og overgrepsutsatte Hvor er Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Troms?

Hvor er Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Troms?

Det finnes flere senter mot seksuelle overgrep rundt omkring i landet. Her kan du blant annet få råd og støtte av kompetent personell med taushetsplikt om det du forteller. I Troms finner du ett slikt senter. Dette ligger i Tromsø og heter Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Troms. Senteret er et lavterskeltilbud til …

Les mer Les mer

Støttesentre for incest- og overgrepsutsatte Hvor er Senter mot seksuelle overgrep Telemark?

Hvor er Senter mot seksuelle overgrep Telemark?

Det finnes en rekke incest- og overgrepssentre rundt omkring i landet. Her kan du blant annet få råd og støtte etter å ha vært utsatt for et seksuelt overgrep. Tilbudet er gratis og senterne er åpne for alle. I Telemark finner du ett slikt overgrepssenter. Dette ligger i Skien og heter Senter mot seksuelle overgrep Telemark. Under …

Les mer Les mer

Støttesentre for incest- og overgrepsutsatte Hvor er Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag?

Hvor er Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag?

Det finnes en rekke lavterskeltilbud rundt omkring i landet hvor du kan få råd, veiledning og støtte etter å ha vært utsatt for et seksuelt overgrep. I Sør-Trøndelag finnes det ett slikt senter. Dette ligger i Trondheim og heter Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag. Disse stedene kalles gjerne senter mot seksuelle overgrep. Tilbudet …

Les mer Les mer

Støttesentre for incest- og overgrepsutsatte Hvor er Stiftelsen Støttesenteret mot Incest – Oslo og SSMM Oslo?

Hvor er Stiftelsen Støttesenteret mot Incest – Oslo og SSMM Oslo?

Det finnes en rekke incest- og overgrepssentre rundt omkring i Norge. Dette er ment å være et lavterskeltilbud, der ofre for incest- og andre seksuelle overgrep kan komme for å få råd, støtte og behandling. I Oslo finnes det flere slike sentre. For det første har vi Stiftelsen Støttesenter mot Incest i Oslo. Her kan de som …

Les mer Les mer

Støttesentre for incest- og overgrepsutsatte Hvor er Senter mot seksuelle overgrep – Rogaland?

Hvor er Senter mot seksuelle overgrep – Rogaland?

Det er flere overgrepssentre rundt omkring i Norge. Her kan de som er utsatt for seksuelle overgrep få veiledning og råd. Alle som jobber på slike sentre har taushetsplikt. I Rogaland finnes det ett slikt senter. Det ligger i Sandnes og heter Senter mot seksuelle overgrep – Rogaland (SMSO Rogaland). Senteret er åpent for alle …

Les mer Les mer

Støttesentre for incest- og overgrepsutsatte Hvor er Senter mot incest og seksuelle overgrep Gjøvik IKS?

Hvor er Senter mot incest og seksuelle overgrep Gjøvik IKS?

Det er flere overgrepssentre rundt omkring i Norge. Har kan de som er utsatt for seksuelle overgrep komme å få veiledning og råd. Alle som jobber på slike sentre har taushetsplikt. I Oppland finnes det ett slikt senter. Det heter Senter mot incest og seksuelle overgrep Gjøvik IKS. Senteret er åpent for alle og er …

Les mer Les mer