Kategori: Overgrep

Overgrep Er seksuell omgang med fosterbarn og stebarn over 18 år forbudt?

Er seksuell omgang med fosterbarn og stebarn over 18 år forbudt?

Det er ikke tillatt å ha seksuell omgang med fosterbarn og stebarn over 18 år. I straffeloven av 2005 § 314 framgår dette direkte av bestemmelsens ordlyd og dessuten av forarbeidene til loven. Når det gjelder ordlyden i den tilsvarende bestemmelsen i gamle straffeloven av 1902 § 199, er den ikke like klar. Rettspraksis slår …

Les mer Les mer

Overgrep Hva er latent vold?

Hva er latent vold?

Latent vold er vold som virker i kraft av sin mulighet. Det vil si at muligheten og risikoen for at ny vold kan oppstå, styrer noens handlinger. Latent vold medfører slik strategisk atferd for å unngå ny vold.  Det finnes flere ulike måter å definere begrepet «vold» på. Psykolog Per Isdal sier at «vold er enhver …

Les mer Les mer

Overgrep Hvor kan jeg få hjelp etter seksuelt overgrep?

Hvor kan jeg få hjelp etter seksuelt overgrep?

Seksuelle overgrep er gjerne vanskelig å fortelle om. Det finnes imidlertid mange hjelpetjenester du kan kontakte for hjelp etter å ha vært utsatt for seksuelt overgrep. Under følger en liste over aktuelle hjelpetjenester, samt en kort beskrivelse av hva de kan bistå med. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her for å finne ut mer. Lege Overgrepsmottak …

Les mer Les mer

Overgrep Hva er forskjellen på overfall, overgrep og voldtekt?

Hva er forskjellen på overfall, overgrep og voldtekt?

Begrepene voldtekt, overgrep og overfall er begreper som i stor grad overlapper, og som det er vanskelig å angi en klar definisjon av. Begrepet «voldtekt» er, i motsetning til «overgrep» og «overfall», definert i straffeloven. Definisjonen danner grunnlaget for hva som rettslig sett anses som en voldtekt. Voldtekt Begrepet voldtekt er det eneste av begrepene …

Les mer Les mer

Overgrep Hvor lang fengselsstraff pleier overgripere å få?

Hvor lang fengselsstraff pleier overgripere å få?

Voldtekt kan som hovedregel straffes med fengsel inntil 10 år. Dette følger av straffeloven § 291. I mange voldtekter økes strafferammen imidlertid med fengsel inntil 15 år. Dette gjelder for eksempel ved innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning. Har du blitt utsatt for et overgrep vil du ofte ha krav på fri rettshjelp – ta …

Les mer Les mer

Overgrep Er det voldtekt om kjæresten din fingrer deg mot din vilje?

Er det voldtekt om kjæresten din fingrer deg mot din vilje?

Hva som regnes som voldtekt er definert i straffeloven § 291. Etter denne bestemmelsen har det ingen betydning hva slags forhold fornærmede har til gjerningspersonen. Dette innebærer at dersom kjæresten din fingrer deg mot din vilje, utgjør dette en voldtekt i straffelovens forstand. Husk at ved enkelte overgrep kan du ha krav på gratis bistandsadvokat …

Les mer Les mer

Overgrep Er beføling overgrep?

Er beføling overgrep?

Har du opplevd ubehagelig uønsket beføling på gaten, på byen eller et annet sted? Dette er ifølge straffeloven ulovlig og kan straffes med inntil 1 års fengsel. Dette kan du si til gjerningsmannen dersom noe slikt skulle gjenta seg. Hva sier straffeloven? Straffeloven skiller mellom seksuell omgang, seksuell handling og seksuelt krenkende atferd. Seksuell omgang …

Les mer Les mer

Overgrep Er det overgrep hvis kjæresten din har sex med deg mens du sover?

Er det overgrep hvis kjæresten din har sex med deg mens du sover?

Mange tenker at det ikke er overgrep selv om kjæresten din har sex med deg mens du sover. Det er jo kjæresten din, og du har jo uansett sex med han. Dette er i alle tilfelle feil. Det avgjørende er ikke hvem personen er, det avgjørende er hva som står i straffeloven. Og ut fra straffeloven er …

Les mer Les mer

Overgrep Hvorfor bør man ikke dusje etter et overgrep?

Hvorfor bør man ikke dusje etter et overgrep?

Det er helt normalt å ønske å dusje og skifte klær etter et overgrep. Problemet med å gjøre dette er at man forspiller bevismaterialet. Derfor burde du istedenfor oppsøke din lokale legevakt eller overgrepsmottak så fort som mulig i etterkant av overgrepet. På den måten kan du best sikre bevis. Opptil 9,4 prosent av alle …

Les mer Les mer

Overgrep Er blotting ulovlig?

Er blotting ulovlig?

En definisjon av blotting  er der en person oppnår seksuell opphisselse ved å eksponere sin seksualitet for fremmede mennesker. Et typisk eksempel fra media kan være der en mann viser seg frem naken på gaten foran tilfeldige forbipasserende. Blotting er straffbart, og kan straffes med inntil 1 års fengsel.   Er dette ulovlig? Selv om …

Les mer Les mer