Kategori: Foreldretvist

Foreldretvist Kan samvær nektes ved mistanke om vold eller overgrep?

Kan samvær nektes ved mistanke om vold eller overgrep?

Domstolene kan med hjemmel i barneloven nekte samvær mellom et barn og en forelder. Det avgjørende kriteriet er om samvær er til barnets beste. Bestemmelsen tar særlig sikte på situasjoner hvor barnet har vært utsatt for, eller det er fare for at barnet vil bli utsatt for overgrep. I slike tilfeller må domstolene foreta en svært …

Les mer Les mer

Foreldretvist Fri rettshjelp i saker om foreldretvister

Fri rettshjelp i saker om foreldretvister

Fri rettshjelp-ordningen Fri rettshjelp er en statlig ordning som dekker en persons utgifter til advokathjelp i enkelte saker. Det er lov om fri rettshjelp med tilhørende forskrift som regulerer hvem som har krav på fri rettshjelp. Noen saker dekkes alltid av ordningen med fri rettshjelp, mens i andre saker kan man ha krav på fri …

Les mer Les mer

Foreldretvist Kan man hindre samvær ved mistanke overgrep?

Kan man hindre samvær ved mistanke overgrep?

Hva gjør man som forelder dersom man mistenker at barnet blir utsatt for vold eller overgrep under samvær med den andre forelderen? Å utsette barn for vold eller overgrep er straffbart. Dersom man som forelder mistenker at barnet blir utsatt for noe straffbart, har man plikt til å beskytte barnet. Det er barneloven som oppstiller regler om nektelse av samvær …

Les mer Les mer