Kategori: Erstatning

Erstatning Kan man få menerstatning på grunnlag av posttraumatisk stresslidelse(PTSD)?

Kan man få menerstatning på grunnlag av posttraumatisk stresslidelse(PTSD)?

Dersom du har blitt utsatt for voldtekt eller et annet seksuelt overgrep, og har blitt diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse(PTSD) som følge av dette, kan du ha krav på menerstatning direkte fra skadevolder eller fra Kontoret for voldsoffererstatning. Vilkårene for å få menerstatning på grunnlag av PTSD er at skaden er omfattende, det vil si mer …

Les mer Les mer

Erstatning Hva er menerstatning, og hvor mye kan man få i menerstatning etter overgrep?

Hva er menerstatning, og hvor mye kan man få i menerstatning etter overgrep?

Menerstatning er en erstatning for varig og omfattende skade. Det er en erstatning som er ment å kompensere for tapt livsutfoldelse eller tapt livsglede om en vil. Et eksempel kan være en person som blir utsatt for et seksuelt overgrep og som senere sliter med flashbacks, mareritt, sosial angst mv. i en slik grad at …

Les mer Les mer