Kategori: Bistandsadvokat

Bistandsadvokat Bistandsadvokat i Ulsteinvik

Bistandsadvokat i Ulsteinvik

En bistandsadvokat er en advokat som finansieres av staten. Oppgavene til denne advokaten er å hjelpe deg som fornærmet under straffesaken. Vi vil her skrive om alternativer du har når du skal anmelde, når du kan kreve bistandsadvokat, og konkret hvordan du skal gjøre dette i Ulsteinvik. Har du krav på bistandsadvokat vil du ha krav …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Bistandsadvokat i Molde

Bistandsadvokat i Molde

En bistandsadvokat er en advokat som er spesialisert på å ta vare på fornærmedes interesser i straffesaker. Bistandsadvokaten er gratis og betales av staten. Denne artikkelen vil omhandle når du som fornærmet har krav på bistandsadvokat, hvilke oppgaver bistandsadvokaten vil bistå deg med, og hvordan du kan finne en bistandsadvokat i Molde. De fleste som …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Bistandsadvokat i Kristiansund

Bistandsadvokat i Kristiansund

I denne artikkelen vil vi skrive om når du har krav på bistandsadvokat i Kristiansund, og hva bistandsadvokaten vil hjelpe deg med. En bistandsadvokat er en gratis advokat som finansieres av staten. Bistandsadvokatens oppgaver er å ivareta den fornærmedes interesser under straffesaken. Trykk her dersom du vil kontakte våre bistandsadvokater. De fleste som blir utsatt for …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Bistandsadvokat i Stord

Bistandsadvokat i Stord

Denne artikkelen er laget for deg som har spørsmål om bistandsadvokat i Stord. Vi vil her redegjøre for når du har krav på bistandsadvokat, hva bistandsadvokaten vil gjøre for deg, og hvordan du kan finne en bistandsadvokat i Stord. Husk at dersom du har krav på bistandsadvokat vil all advokathjelp være kostnadsfri – her forklarer …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Bistandsadvokat i Bergen

Bistandsadvokat i Bergen

Bistandsadvokat er en advokat som blir oppnevnt av staten. Denne advokatens oppgave er å ta vare på en fornærmet etter en straffbar handling. Bistandsadvokaten er gratis og finansieres av staten. I denne artikkelen vil vi redegjøre for når du har krav på bistandsadvokat, hva bistandsadvokatens oppgaver er, og hvordan du kan finne en bistandsadvokat i …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Bistandsadvokat i Svelvik

Bistandsadvokat i Svelvik

Bistandsadvokat er en gratis advokat som finansieres av staten. For at du skal ha krav på bistandsadvokat er det et vilkår om at den straffbare handlingen må være av en viss alvorlighetsgrad. I denne artikkelen vil vi skrive når du har krav på bistandsadvokat, hva bistandsadvokaten vil hjelpe deg med, og hvordan du kan finne …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Bistandsadvokat i Tønsberg

Bistandsadvokat i Tønsberg

Bistandsadvokat er en gratis advokat som finansieres av staten. Bistandsadvokaten skal hjelpe fornærmede i straffesaker. I denne artikkelen vil vi gjøre rede for når du har krav på bistandsadvokat, hva bistandsadvokatens rolle er, og hvordan du kan finne en bistandsadvokat i Tønsberg. Husk at dersom du har krav på bistandsadvokat vil all advokathjelp være kostnadsfri – …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Bistandsadvokat i Stavern

Bistandsadvokat i Stavern

Det er flere bistandsadvokater i Stavernområdet som kan hjelpe deg dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling. Bistandsadvokat er en gratis advokat som finansieres av staten. I denne artikkelen vil vi forklare når du har krav på bistandsadvokat, hva bistandsadvokatens oppgaver er, og hvordan du kan finne en bistandsadvokat i Stavern. Dersom du har …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Bistandsadvokat i Sandefjord

Bistandsadvokat i Sandefjord

Dersom du ønsker å anmelde et straffbart forhold i Sandefjord vil du ha en rekke alternativer. Du kan primært oppsøke din lokale politistasjon eller ditt lokale overgrepsmottak. I noen tilfeller vil du også ha krav på bistandsadvokat, hvilket vi vil komme tilbake til. Denne artikkelen vil omhandle hvilke tilbud som foreligger i Sandefjord. Artikkelen vil …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Bistandsadvokat i Larvik

Bistandsadvokat i Larvik

Dersom du har blitt utsatt for et straffbart forhold i Larvik og ønsker å forfølge forholdet er det en rekke tilbud du kan benytte deg av. Primært kan du anmelde forholdet til politiet, men du kan også oppsøke et overgrepmottak og i noen tilfeller få bistand av en bistandsadvokat. Denne artikkelen er primært skrevet for hvilke …

Les mer Les mer