Kategori: Besøksforbud

Besøksforbud Har man krav på bistandsadvokat ved brudd på besøksforbud?

Har man krav på bistandsadvokat ved brudd på besøksforbud?

Dersom den besøksforbudet er rettet mot bryter besøksforbudet, vil dette være straffbart etter straffeloven. Det følger av straffeprosessloven at fornærmede da vil ha krav på bistandsadvokat. Dette er en advokat som hjelper deg under alle sakens faser, det være seg anmeldelse, etterforskning og rettssak. Bistandsadvokat er gratis og finansieres av staten. Et besøksforbud går ut …

Les mer Les mer

Besøksforbud Hva kan du gjøre hvis ekskjæresten din truer deg?

Hva kan du gjøre hvis ekskjæresten din truer deg?

En del opplever dessverre at kjæresten ikke takler bruddet så bra. Noen blir truende og dukker opp fra tid til annen på steder de ikke burde vært. Det er selvsagt lov å være litt sjalu, men hva gjør man når eksen krenker privatlivet sitt? Hva gjør man når ekskjæresten din oppleves som truende eller invaderende? Om vedkommende ikke gir …

Les mer Les mer

Besøksforbud Gjelder et besøksforbud også kontakt på sosiale medier?

Gjelder et besøksforbud også kontakt på sosiale medier?

Ifølge straffeprosessloven § 222 kan påtale­myndigheten nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil begå en straffbar handling overfor en annen person, forfølge en annen person, eller på annet vis krenke en annens fred. Formålet med et besøksforbud er dermed å forhindre vold og skape trygge omgivelser. Har du …

Les mer Les mer

Besøksforbud Hvordan anmelder jeg brudd på besøksforbud?

Hvordan anmelder jeg brudd på besøksforbud?

Dersom du er beskyttet av et besøksforbud og vedkommende besøksforbudet retter seg mot bryter forbudet må du anmelde bruddet for at personen skal bli straffet. Du må også anmelde bruddet for å ha krav på bistandsadvokat i en eventuell rettssak. Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som du kan kontakte her. Mange tenker …

Les mer Les mer

Besøksforbud Hvordan virker et besøksforbud?

Hvordan virker et besøksforbud?

Reglene om besøksforbud finnes i straffeprosessloven § 222 a. Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil begå en straffbar handling overfor en annen person, forfølge en annen person, på annet vis krenke en annens fred, eller begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person. …

Les mer Les mer

Besøksforbud Hva er vilkårene for å få besøksforbud?

Hva er vilkårene for å få besøksforbud?

Vilkårene for å pålegge en person besøksforbud følger av straffeprosessloven § 222 a. Etter denne bestemmelsen er det et vilkår at det er «grunn til å tro» at et av de fire alternative vilkårene bestemmelsen oppstiller er oppfylt for å ilegge besøksforbud. Det må være grunn til å tro at en person ellers vil «begå …

Les mer Les mer

Besøksforbud Hvor lenge varer et besøksforbud?

Hvor lenge varer et besøksforbud?

Et besøksforbud kan gjelde for en bestemt tid, men høyst ett år av gangen. Et besøksforbud i eget hjem kan imidlertid maksimalt vare i tre måneder av gangen. Dette følger av straffeprosessloven § 222 a. Besøksforbud kan dermed ikke ilegges over en lengre periode av gangen, men dersom påtalemyndighetene etter en ny vurdering av forholdet …

Les mer Les mer

Besøksforbud Hvordan får jeg besøksforbud?

Hvordan får jeg besøksforbud?

Dersom du ønsker å begjære et besøksforbud må du som regel gjøre dette ved å oppsøke den lokale politistasjonen eller nærmeste lensmannskontor. Der må du fremsette et muntlig ønske om besøksforbud. Det er ikke noen krav til hvordan dette skal skje og i hvilken form. Du kan også benytte deg av en advokat. Advokaten vil da …

Les mer Les mer

Besøksforbud Hva er besøksforbud?

Hva er besøksforbud?

Besøksforbud går ut på å nekte en person å oppholde seg nær eller kontakte en annen person. Formålet med besøksforbud er å forebygge vold og trusler. Besøksforbud er særlig praktisk i saker om vold i nære relasjoner og i saker om seksuelle overgrep, men det kan i prinsippet ilegges i alle typer saker såfremt vilkårene …

Les mer Les mer