Kategori: Anmeldelse

Anmeldelse Har man krav på gratis advokat etter seksualforbrytelser?

Har man krav på gratis advokat etter seksualforbrytelser?

Mange som har blitt utsatt for overgrep av seksuell karakter er usikre på om de skal anmelde gjerningsmannen eller ikke. I den forbindelse lurer mange på om de har krav på gratis advokat til å hjelpe til med denne vurderingen. Advokaten kan bistå under anmeldelse, etterforskning, rettssak, søknad om erstatning etc. Dermed vil det være mye lettere …

Les mer Les mer

Anmeldelse Kan jeg få fri rettshjelp etter voldshendelser?

Kan jeg få fri rettshjelp etter voldshendelser?

Vi opplever en del tilfeller der mennesker blir utsatt for vold. Dette kan skje på fest eller på åpen gate, fra bekjente og ukjente. I denne forbindelse lurer mange på om de har krav på fri rettshjelp etter voldshendelser. Om man har krav på fri rettshjelp beror på hvor alvorlig skaden som følge av volden …

Les mer Les mer

Anmeldelse Kan jeg få fri rettshjelp til å anmelde voldtekt?

Kan jeg få fri rettshjelp til å anmelde voldtekt?

Ofre for voldtekt er ofte i en sårbar situasjon. For det første er det en enorm psykisk påkjenning. For det andre er det vanskelig å vite hva man skal gjøre og hvordan man skal gå frem. Ofre for voldtekt og andre overgrep er gitt rettigheter i form av gratis advokatbistand som kan hjelpe dem gjennom …

Les mer Les mer

Anmeldelse Kan jeg få fri rettshjelp etter seksuelle overgrep?

Kan jeg få fri rettshjelp etter seksuelle overgrep?

Når man har krav på fri rettshjelp etter seksuelle overgrep følger hovedsaklig av rettshjelploven og straffeprosessloven. Det følger av disse lovene at du har krav på fri rettshjelp som fornærmet i en rekke tilfeller av seksuelle overgrep. Dette gjelder også fri rettshjelp til å vurdere om du skal anmelde gjerningsmannen. Ta gjerne kontakt med advokatene som …

Les mer Les mer

Anmeldelse Hvorfor bør man anmelde voldtekt og andre overgrep?

Hvorfor bør man anmelde voldtekt og andre overgrep?

Det er mange grunner til hvorfor man bør anmelde overgrep, både for de fornærmede selv og for samfunnet rundt. Anmeldelse blir for mange fornærmede en viktig del av rehabiliteringsprosessen. For samfunnet er det videre generelt sett ønskelig at straffbare forhold anmeldes. Dette er blant annet for å straffe den aktuelle gjerningsmannen, for å hindre at …

Les mer Les mer

Anmeldelse Kan jeg få fri rettshjelp selv om jeg ikke har rett til bistandsadvokat?

Kan jeg få fri rettshjelp selv om jeg ikke har rett til bistandsadvokat?

I mange tilfeller vil ofre for ulike typer overgrep ha rett til bistandsadvokat. Dette vil typisk være ved voldtekt eller ved grove voldshandlinger. Men hva gjør du dersom du trenger rettshjelp på et annet livsområde og ikke oppfyller vilkårene for å få bistandsadvokat? I enkelte andre tilfeller vil du faktisk også ha krav på fri …

Les mer Les mer

Anmeldelse Hvilke rettigheter har den fornærmede ved avhør?

Hvilke rettigheter har den fornærmede ved avhør?

Avhør av fornærmede og etterlatte er regulert i politiets påtaleinstruks. Instruksen gjelder både hvilke forhold du som fornærmede eller etterlatt har krav på å bli gjort kjent med, men også regler for hvordan selve avhøret skal gjennomføres. Politiet er pålagt å foreta avhøret på en skånsom måte. Hva du skal gjøres kjent med? Først og fremst …

Les mer Les mer

Anmeldelse Hvordan anmelder jeg vold?

Hvordan anmelder jeg vold?

Dersom du har vært utsatt for en voldshandling har du mange alternativer. Hvordan du går frem vil bero på hvilke rettsvirkninger du ønsker. Vil du at gjerningsmannen skal bli straffet må du anmelde vold til politiet. Ønsker du ikke det må du gå til sivilt søksmål. I tillegg til å anmelde gjerningsmannen kan du også …

Les mer Les mer

Anmeldelse Hvordan anmelde seksuelle overgrep?

Hvordan anmelde seksuelle overgrep?

Dersom du ønsker å anmelde et seksuelt overgrep må du forklare hva som har skjedd til politiet. Du må da i utgangspunktet møte opp på din lokale politistasjon. I de fleste tilfeller vil du imidlertid ha krav på bistandsadvokat som vil gjøre prosessen vesentlig enklere for deg. Du vil også kunne få god hjelp på …

Les mer Les mer

Anmeldelse Hvordan anmelde voldtekt?

Hvordan anmelde voldtekt?

Er du utsatt for voldtekt må du anmelde forholdet til politiet for at gjerningspersonen skal bli straffet og for å ha krav på voldsoffererstatning. Du må dermed ta kontakt med din lokale politistasjon. Her vil du få hjelp med å politianmelde gjerningsmannen. Du vil ha krav på gratis bistandsadvokat som kan hjelpe deg med prosessen. …

Les mer Les mer