Kategori: Anmeldelse

Anmeldelse Hva skjer etter anmeldelse av vold?

Hva skjer etter anmeldelse av vold?

Mange blir utsatt for forskjellige former for vold. Det kan være vold i nære relasjoner, blind vold på gaten, vold forbundet med ran, etc. Alle har uansett et fellestrekk; forholdet må anmeldes for at gjerningspersonen skal straffes og for at offeret skal kunne få voldsoffererstatning. Vi vil i denne artikkelen gå gjennom hvordan du anmelder …

Les mer Les mer

Anmeldelse Hva skjer etter anmeldelse av voldtekt?

Hva skjer etter anmeldelse av voldtekt?

Etter en anmeldelse av voldtekt, vil politiet innkalle fornærmede til avhør og deretter igangsette etterforskningen for å samle andre bevis. Bevisene vil være avgjørende for den videre saksgangen. Politiet kan etter endt etterforskning enten reise tiltale eller henlegge saken. Dersom du har vært utsatt for voldtekt, vil du ha krav på bistandsadvokat dekket av staten. …

Les mer Les mer

Anmeldelse Hva skjer etter anmeldelse av familievold?

Hva skjer etter anmeldelse av familievold?

Mange kvier seg med å anmelde familievold. For det første er offer og gjerningsmann gjerne nært knyttet sammen, slik at det emosjonelle båndet kan gjøre det vanskelig å anmelde. For det andre er det mange usikkerhetsmomenter knyttet til hva som skjer etter anmeldelse. Kanskje bor offer og gjerningsmann sammen, har barn sammen, eller offeret er …

Les mer Les mer

Anmeldelse Vold i nære relasjoner – anmelde?

Vold i nære relasjoner – anmelde?

Vold i nære relasjoner omtales også ofte som partnervold eller familievold. Slik vold omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, samt barn som er vitne til volden. Dersom man utsettes for vold i nære relasjoner, bør man forsøke å bryte ut av forholdet og anmelde vold i nære relasjoner. …

Les mer Les mer

Anmeldelse Har jeg krav på fri rettshjelp til å anmelde familievold?

Har jeg krav på fri rettshjelp til å anmelde familievold?

Dersom du ønsker å anmelde familievold vil du i mange tilfeller ha krav på gratis advokathjelp underveis. Dette er fordi straffeprosessloven sier at ofre for vold i nære relasjoner har krav på gratis bistandsadvokat som finansieres av staten. I slike tilfeller vil også bistandsadvokaten hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning, som er en statlig …

Les mer Les mer

Anmeldelse Hvordan anmelde familievold?

Hvordan anmelde familievold?

Vi får ofte kontakt med mennesker som blir utsatt for familievold. Mange vet ikke hva de skal gjøre. For det første er gjerningsmannen gjerne en offeret har tette bånd til. For det andre vet ikke mange om man burde anmelde eller ikke, i så fall hvordan man gjør dette. I slike situasjoner pleier vi å …

Les mer Les mer

Anmeldelse Hvordan kan en bistandsadvokat hjelpe meg med anmeldelse?

Hvordan kan en bistandsadvokat hjelpe meg med anmeldelse?

Dersom du har blitt utsatt for visse former for seksuelle overgrep eller vold vil du ha krav på gratis bistandsadvokat. Dette finansieres av staten. I slike tilfeller vil bistandsadvokaten hjelpe deg med å vurdere om du skal anmelde, og hjelpe til under eventuell etterforskning og rettssak. Bistandsadvokaten vil også kunne hjelpe deg med å søke …

Les mer Les mer

Anmeldelse Må man anmelde voldtekt for å få voldsoffererstatning?

Må man anmelde voldtekt for å få voldsoffererstatning?

Dersom du har blitt utsatt for voldtekt vil du i de fleste tilfeller ha krav på voldsoffererstatning fra staten. Dette er en statlig ordning, hvor ofre for vold og seksualforbrytelser kan få erstatning av staten. Det er imidlertid et krav om at du anmelder voldtekten. Dette innebærer at du må anmelde gjerningsmannen til politiet. Husk …

Les mer Les mer

Anmeldelse Hvordan anmelde gjerningspersonen etter voldtekt?

Hvordan anmelde gjerningspersonen etter voldtekt?

Dersom du har vært utsatt for voldtekt, er det mange gode grunner til å anmelde gjerningspersonen. Dette kan du enten gjøre ved å kontakte din lokale politistasjon eller et overgrepsmottak i nærheten av deg. Voldtektsofre vil også ha krav på bistandsadvokat dekket at staten. Retten til slik advokathjelp inntrer allerede før anmeldelse, og slik kan …

Les mer Les mer

Anmeldelse Har jeg krav på bistandsadvokat ved anmeldelse?

Har jeg krav på bistandsadvokat ved anmeldelse?

Mange som har vært utsatt for et straffbart forhold lurer på om de har krav på gratis advokat ved anmeldelse. Man har ikke ubetinget krav på en bistandsadvokat ved anmeldelse. Dette er forbeholdt de mest alvorlige straffbare handlingene som for eksempel grove seksual- og voldsforbrytelser. Særlig ved voldsforbrytelser må det bero på en konkret vurdering …

Les mer Les mer