Christoffer-saken

Christoffer-saken

Christoffer Kihle Gjerstad født den 18. september 1996 ble bare 8 år gammel. Etter gjentakende mishandling utført av stefaren døde Christoffer den 2. februar 2005. Stefaren ble dømt til 8 års ubetinget fengsel for legembeskadigelse med døden til følge i 2008. Moren ble i 2012 dømt til ett år og seks måneders betinget fengsel for medvirkning til mishandling med døden til følge.

Historien om Christoffer

Christoffer Kihle Gjerstad ble født den 18. september 1996. Han levde et relativt vanlig liv sine første leveår. Da foreldrene skilte seg og moren fikk ny kjæreste endret imidlertid livet seg drastisk. Gutten fikk diagnosen ADHD og stefaren flyttet inn. Med ham fulgte strengere grenser i hjemmet. Han fikk ikke lenger spille tv-spill i stua, han måtte være på rommet sitt fra barne-tv var slutt til han skulle legge seg klokken åtte. Der måtte han altså spise kveldsmaten sin. Guttens biologiske far ble gradvis skjøvet ut og forsvant fra livet hans.

Etterhvert begynte Christoffer å få synlige sår på kroppen og personligheten endret seg. Mor og stefar forklarte at ADHD-diagnosen var årsak til skadene. De sa at han skadet seg selv fordi han kunne bli så oppspilt og aggressiv. Medisinsk profesjonelle økte medisindosene. Barne- og ungdomspyskiatrisk avdeling foretok ingen samtaler eller undersøkelser av gutten før utskriving av nye medisiner. Lærere tok kun opp sine bekymringer med mor og stefar. En lærer skal ha gitt moren et to dagers ultimatum dagen før Christoffer døde. Ingen instanser ble varslet. Heller ikke helsepersonell reagerte da Christoffer kom til legevakten med hoderisting, blått øye, hevelser, størknet blod i munnviken og blodrødt øyeeple.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

«[E]r det nettopp her vi faktisk nærmer oss et av hovedpoengene i historien, at slikt nettopp kan og får skje med noen mennesker, fordi alle vi andre ikke orker å tenke oss muligheten av det, og derfor lukker både ører og øyne? Som til musikk vi umiddelbart ikke liker, men som kanskje likevel kunne åpnet en ny verden for oss hvis vi hadde lyttet til hva den egentlig forsøker å fortelle oss. Eller som et bilde vi ikke vil se, fordi vi ikke ser formen eller fargen, eller fordi det taler så direkte til oss at vi blir uvel av å se på det?» Kilde: Gangdal, Jon. Jeg tenker nok du skjønner det sjøl – Historien om Christoffer, Oslo, 2011.

Siste dag

Den 2. februar 2005 var Christoffer hjemme fra skolen da han kastet opp og var svimmel. Moren var hjemme med han, men gikk en liten tur senere på kvelden. Stefaren var da hjemme med Christoffer. En stund etter at moren kom hjem gikk både hun og stefaren inn på Christoffers rom, hvor de fant ham livløs i sengen. Klokken 21.47 ble Christoffer erklært død.

Dødsårsaken var en alvorlig hodeskade, i form av et 17 cm langt skallebrudd, som kan ha oppstått som følge av stump vold med svært stor kraft. Av dommen inntatt i LA-2008-179127 side 4 fremgår det at «[m]ønsteret i hudavskrapene kan være forenlig med støt/trykk mot veggen i barneværelset, idet mønsteret ligner på mønsteret i tapetet». En vitneforklaring fra naboen som bodde vegg i vegg om et kraftig dunk i veggen underbygger dette. Han skal også ha hatt blåmerker hvis alder kunne variere fra noen timer til noen uker, samt papir i nese og svelg.

Har du mistanke om vold mot barn og unge? Ikke vent med å kontakte barneverntjenesten i din kommune! Du kan lese om tegn på vold og mishandling her.

Domfellelse

Domfellelse av stefaren

I første omgang ble saken henlagt to ganger før Riksadvokaten beordret etterforskning. I Tønsberg tingrett ble Christoffers stefar i 2008 dømt til seks års ubetinget fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge under særdeles skjærpede omstendigheter. Saken ble anket til Agder lagmannsrett, hvor straffen i 2009 ble høynet til åtte måneders fengsel. I tillegg måtte han betale oppreisningserstatning til guttens far med 75 000 kr. Høyesteretts ankeutvalg avviste stefarens anke.

Domfellelse av moren

Christoffers mor fikk to nye barn med stefaren etter drapet. Hun ble imidlertid fratatt omsorgen av barnevernet grunnet omsorgssvikt. Riksadvokaten tok ut tiltale mot moren for passiv medvirkning til vold med døden til følge i juni 2011. Hun ble dømt for medvirkning til mishandling og fengsesstraff i to og ett halvt år. I tillegg måtte hun betale 250 000 i erstatning til Christoffers far. Under ankesaken for Agder lagmannsrett ble hun dømt til ett år og seks måneders betinget fengsel. Anken til Høyesterett ble avvist.

Advokathjelp

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for overgrep? Ta gjerne kontakt med en av våre advokater spesialisert på overgrepssaker, så hjelper vi deg. Du kan kontakte oss ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden. Det koster ingenting å kontakte oss!

Kilder

Gangdal, Jon. Jeg tenker nok du skjønner det sjøl – Historien om Christoffer, Oslo, 2011.

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/5465/82649192.pdf?sequence=1

https://www.vg.no/emne/f0b017b5-c5bd-442e-951e-9f01b5436cdc/christoffer-saken

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.