Bistandsadvokat i Sandnessjøen

Bistandsadvokat i Sandnessjøen

Sandnessjøen er en by i Alstahaug kommune i Nordland. Sandnessjøen ligger langs Helgelandskysten. Alstahaug tingrett ligger i Sandnessjøen, og det er en fast oppnevnt bistandsadvokat i byen. Vi har også en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg – trykk her for å se om du har rett på kostnadsfri bistandsadvokat.


Anmelde voldtekt, overgrep eller familievold i Sandnessjøen

Det nærmeste overgrepsmottaket ligger på Mo i Rana. Det nærmeste overgrepssenteret ligger i Mosjøen, dersom du har behov for å snakke med noen.

Dersom du skal anmelde må du til politiet. Politistasjonen heter Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor, og ligger i Torolv Kveldsulvsons gate 27, 8800 Sandnessjøen. Postadressen er Postboks 94, 8804 Sandnessjøen.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Krisesenteret for Ytre-Helgeland er i området Sandnessjøen og kan kontaktes på 75 04 00 50. Krisesenteret er et døgntilbud til overgrepsutsatte/mishandlede kvinner og menn.

Verneting for straffesaker er Alstahaug tingrett, hvilket som nevnt ligger i Sandnessjøen. Alstahaug tingrett sokner til Hålogaland lagdømme.

Bistandsadvokat i Sandnessjøen

Dersom du har blitt utsatt for familievold, voldtekt eller andre overgrep, vil du ha krav på å få diskutere en eventuell anmeldelse med en bistandsadvokat. Dette gjelder selv om det ikke anmeldes. Dersom familievolden eller overgrepet anmeldes vil advokaten be seg oppnevnt som din bistandsadvokat. Utgiftene vil i alle tilfelle være dekket fullt ut av det offentlige.

Du kontakter selv en bistandsadvokat som du finner på nettet, og så sørger advokaten selv for å søke seg oppnevnt. Bistandsadvokaten vil hjelpe deg med anmeldelsen, bli med deg i avhør ved politistasjonen i Sandnessjøen, og ellers bistå med informasjon under hele prosessen. Dersom du ønsker det kan du også kontakte bistandsadvokatene tilknyttet denne siden for å få rådgivning og bistand.

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.