Bistandsadvokat på Jørpeland

Bistandsadvokat på Jørpeland

Jørpeland er en by og administrasjonssenteret i Strand kommune i Rogaland fylke. Her bor det ca. 7200 mennesker. Det finnes få særskilte tilbud for overgrepsutsatte i selve Jørpeland by, men i Stavanger ligger det både et voldtektsmottak og et krisesenter. I Sandnes finner du videre Rogalands eneste overgrepssenter. Husk at du kan få kostnadsfri advokathjelp dersom du har krav på bistandsadvokat – les mer om dette og ta kontakt med våre bistandsadvokater her.


Utsatt for overgrep på Jørpeland?

Det nærmeste overgrepsmottaket til Jørpeland ligger i Stavanger. Dette heter Overgrepsmottaket før Sør-Rogaland og er tilknyttet Stavanger legevakt. Her kan personer som har vært utsatt for overgrep få medisinske undersøkelser, som også kan være med på å sikre bevis, samt få råd og veiledning. Adressen hit er Arm. Hansensvei 30, 4011 Stavanger. Du kan kontakte mottaket ved å ringe 51 51 02 02.

I Rogaland fylke finnes det ett overgrepssenter. Dette ligger i Sandnes og heter Senter mot seksuelle overgrep – Rogaland. Senteret er åpent for alle, og tilbyr blant annet råd og støtte fra kompetent personale med taushetsplikt. Tilbudet er gratis. Du kan kontakte overgrepssenteret på telefonnummerne 51 97 19 00 eller 98 07 70 80, eller per e-post til post@smso-rogaland.no. Adressen hit er Gravasveien 36, 4306 Sandnes.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Krisesenteret i Stavanger er det nærmeste krisesenteret til Jørpeland. Hos krisesenteret kan du få midlertidig botilbud, støtte og rådgivning. Adressen hit er hemmelig, men du kan kontakte senteret på en døgnåpen vakttelefon. Kvinner som trenger hjelp kan ringe 51 53 06 23, mens menn kan ringe 51 53 22 27.

Dersom du har vært utsatt for overgrep, er det mange gode grunner for å anmelde forholdet. Dette kan du gjøre hos den lokale politistasjonen der du er. Strand og Forsand lensmannskontor ligger i Jørpeland med adresse Stålverksvegen 71, 4100 Jørpeland. Du kan kontakte politistasjonen ved å ringe 02800.

Stavanger tingrett dekker blant annet kommunen Strand. Tingretten er en førsteinstansdomstol under Gulating lagdømme. Adressen hit er Bergelandsgata 10, 4012 Stavanger. Du kan kontakte tingretten ved  å ringe 51 29 91 00.

Bistandsadvokat på Jørpeland

Fornærmede og etterlatte har i mange alvorlige overgrepssaker krav på gratis advokathjelp dekket av staten. Advokaten skal bistå gjennom hele prosessen, allerede fra før anmeldelse til eventuelle rettsforhandlinger. Det er mange gode grunner til at det lønner seg å finne en advokat med god erfaring fra lignende saker. Du kan gjerne ta kontakt med bistandsadvokatene tilknyttet denne siden dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Det er bare hyggelig om du kontakter oss.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.