Bistandsadvokat i Ulsteinvik

Bistandsadvokat i Ulsteinvik

En bistandsadvokat er en advokat som finansieres av staten. Oppgavene til denne advokaten er å hjelpe deg som fornærmet under straffesaken. Vi vil her skrive om alternativer du har når du skal anmelde, når du kan kreve bistandsadvokat, og konkret hvordan du skal gjøre dette i Ulsteinvik. Har du krav på bistandsadvokat vil du ha krav på kostnadsfri advokathjelp – ønsker du dette nærmere forklart av våre advokater kan du trykke her.

Anmelde gjerningsmannen i Ulsteinvik

Dersom du vil anmelde gjerningsmannen kan du gjøre dette på Ulstein og Hareid lensmannskontor. Du kan enten oppsøke politistasjonen direkte eller ringe dem på forhånd og avtale et møte. Adressen hit er saunesveien 10.

Alternativt kan du oppsøke ditt nærmeste overgrepsmottak. Her kan du få råd, veiledning, støtte, hjelp av psykologer og jurister, etc. Alle som jobber her er profesjonelle og sentrene er opprettet med ens formål å ta vare på ofre for seksuelle overgrep.

Spørsmål bistandsadvokat

Det du også kan gjøre er å ta kontakt med en bistandsadvokat. Dette fordrer imidlertid at du har krav på dette.

Bistandsadvokat i Ulsteinvik

En bistandsadvokat er en gratis advokat som finansieres av staten. Bistandsadvokatens oppgave er å ta vare på den fornærmede under straffesaken. Det er visse vilkår som må være oppfylt for at du skal kunne få en bistandsadvokat. Blant annet må forholdet være av en viss alvorlighetsgrad. Typiske tilfeller der du har krav på bistandsadvokat er ved voldtekt, vold i nære relasjoner og andre liknende alvorlige tilfeller. Det er også et krav om at du må anmelde forholdet.

Dersom du har krav på bistandsadvokat vil denne personen hjelpe deg med alt som har med saken å gjøre. Det vil dermed lette byrden din veldig. For eksempel vil bistandsadvokaten hjelpe deg anmelde forholdet, søke om voldsoffererstatning, etc.

Det er fritt advokatvalg. Dermed kan du velge hvilken advokat du ønsker, i alle steder av landet. Den meste av kommunikasjonen foregår ikke ved direkte kontakt slik at man ikke nødvendigvis trenger å velge en advokat i nærheten av seg selv. Dersom du ønsker det kan du kontakte våre bistandsadvokater her. Disse har lang erfaring innen bistandsadvokat og kan også finne ut hvor deg om du har krav på kostnadsfri advokathjelp.

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.