Bistandsadvokat i Tvedestrand

Bistandsadvokat i Tvedestrand

Tvedestrand er en by og en kommune i Aust-Agder fylke. Kommunen har ca. 6000 innbyggere. Det nærmeste overgrepsmottaket ligger i Kristiansand, mens det nærmeste overgrepssenteret ligger i Arendal. Tvedestrand tilhører Aust-Agder tingrett. Har du krav på bistandsadvokat vil du ha krav på kostnadsfri advokathjelp – ønsker du dette nærmere forklart av våre advokater kan du trykke her.


Utsatt for overgrep i Tvedestrand?

Det nærmeste overgrepsmottaket Overgrepsmottaket i Agder. Mottaket er et lavterskeltilbud for alle som har fylt 15 år og har vært utsatt for seksuelle overgrep, eller forsøk på slike overgrep. Her kan du få rask medisinsk hjelp og rådgivning. Mottaket er døgnåpent og yter hjelp uavhengig av om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke. Telefonnummeret hit er 38 07 34 00, men du kan også møte opp direkte på akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

For å anmelde et overgrep, kan du kontakte den lokale politistasjon. Tvedestrand Lensmannskontor har besøksadresse Industriveien 10, 4900 Tvedestrand, og kan nås på telefonnummeret 37 19 90 00.

Incest- og overgrepssentre er spredt rundt i hele landet. Her kan du få råd, veiledning og støtte fra kompetent personale med taushetsplikt. I Aust-Agder finner du ett slikt senter. Dette ligger i Arendal og heter Senteret mot seksuelle overgrep – Agder. Besøksadressen hit er Havnegata 1, 4841 Arendal, og du kan kontakte de ved å ringe 37020200/91 78 90 35.

Det nærmeste krisesenteret heter Østre Agder krisesenter. Her kan personer som er utsatt for overgrep eller mishandling få akutt midlertidig botilbud eller snakke med noen med taushetsplikt. Telefonen er døgnåpen og kan nås på 37 01 32 80. Adressen er hemmelig.

Aust-Agder tingrett er en førsteinstansdomstol under Agder lagdømme og dekker blant annet Tvedestrand kommune. Besøksadressen hit er Blødekjær 3, 4838 Arendal.

Bistandsadvokat i Tvedestrand

Dersom du har vært utsatt for alvorlig overgrep, kan du ha krav på bistandsadvokat dekket av staten. Advokaten vil bistå gjennom hele prosessen, og retten til slik hjelp inntrer allerede før anmeldelsen. Dette betyr at du kostnadsfritt kan kontakte en bistandsadvokat og diskutere om saken bør anmeldes. Dette gjelder også dersom du velger å ikke anmelde. Det finnes få eller ingen advokatfirma i Tvedestrand som påtar seg slike saker. Med fritt advokatvalg kan du imidlertid ta kontakt med et hvilket som helst advokatkontor som spesialiserer seg på bistandsoppdrag. Dersom du ønsker det kan du kontakte våre bistandsadvokater her. Disse har lang erfaring innen bistandsadvokat og kan også finne ut hvor deg om du har krav på kostnadsfri advokathjelp.

Av bistandsadvokat Sigrid Morseth

Bistandsadvokat Sigrid Morseth

Jeg heter Sigrid Morseth og jobber som bistandsadvokat i Advokatfirmaet Teigstad AS, herunder hjelper jeg voldsofre med å anmelde seksuelle overgrep.

Uforpliktende spørsmål til våre bistandsadvokater

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.