Bistandsadvokat i Svelvik

Bistandsadvokat i Svelvik

Bistandsadvokat er en gratis advokat som finansieres av staten. For at du skal ha krav på bistandsadvokat er det et vilkår om at den straffbare handlingen må være av en viss alvorlighetsgrad. I denne artikkelen vil vi skrive når du har krav på bistandsadvokat, hva bistandsadvokaten vil hjelpe deg med, og hvordan du kan finne en bistandsadvokat i Svelvik. husk at dersom du har krav på bistandsadvokat vil all advokathjelp være kostnadsfri – her forklarer våre advokater om du har krav på bistandsadvokat eller ikke.

Bistandsadvokatens oppgaver

Bistandsadvokatens oppgaver er å hjelpe fornærmede i straffesaker. Mens den tiltalte har en forsvarsadvokat, har den fornærmede i de mest alvorlige tilfellene en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten vil typisk hjelpe deg med å anmelde gjerningsmannen, hjelpe deg under avhør, hjelpe deg sikre bevis, etc.

Bistandsadvokaten vil også ha en viktig rolle i og med at vedkommende vil hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning. Dette er en erstatning voldsofre kan få av staten som en slags kompensasjon for hendelsen de har blitt utsatt for. Denne erstatningen kan bli ganske høy, og vil være varierende ut fra handlingens alvorlighetsgrad.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Vilkårene for å få bistandsadvokat

Siden bistandsadvokaten er gratis er det bare i de mest alvorlige tilfellene fornærmede har krav på dette. Typisk vil dette være ved voldtekt, familiebrudd, brudd på besøksforbud, og liknende tilfeller.

Bistandsadvokat i Svelvik

Det er fritt advokatvalg slik at du – dersom du har krav på bistandsadvokat – kan velge hvilken advokat du ønsker. Det er altså ikke noe krav om at advokaten må ha besøksadresse i Svelvik eller liknende. Dette fører til at du også kan velge en bistandsadvokat som er basert i Oslo. Da blir alternativene mange flere, da det er mange advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokater her. Mange av disse har også lang erfaring. Vi har også en rekke bistandsadvokater som kan hjelpe deg dersom du ønsker dette – her kan du komme i kontakt med våre bistandsadvokater.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.