Bistandsadvokat i Sarpsborg

Bistandsadvokat i Sarpsborg

Her vil vi fortelle deg om hva en bistandsadvokat kan hjelpe deg med, når du har krav på en bistandsadvokat og hvordan du finner en bistandsadvokat i Sarpsborg. Husk at du har krav på kostnadsfri bistandsadvokat dersom du oppfyller vilkårene til å få en bistandsadvokat – trykk her for å komme i kontakt med våre bistandsadvokater.

Anmeldelse og andre hjelpeinstanser

Dersom du ønsker å anmelde forholdet må du primært gjøre dette på din lokale politistasjon. Sarpsborg politistasjon ligger i Sigvat Skalds gate 5, 1706 Sarpsborg. Dersom du har krav på bistandsadvokat kan du også oppsøke en bistandsadvokat som kan hjelpe deg med å anmelde forholdet.

Det finnes også mange andre hjelpeinstanser dersom du har vært utsatt for en alvorlig forbrytelse. For eksempel finnes det en rekke overgrepsmottak rundt omkring i landet. Dersom du har blitt utsatt for ulike former for overgrep kan du komme hit å få råd og støtte av profesjonelle.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Hva gjør en bistandsadvokat?

Bistandsadvokaten hjelper deg med alle forhold i forbindelse med saken. Blant annet vil bistandsadvokaten hjelpe deg å anmelde forholdet, hjelpe deg under rettssaken, hjelpe deg under avhør, søke om voldsoffererstatning og liknende. Du kan lese mer om hva en bistandsadvokat gjør i denne artikkelen.

Når har du krav på bistandsadvokat?

Du har ikke alltid krav på bistandsadvokat. Det er kun i de mest alvorlige straffbare tilfellene du har krav på bistandsadvokat. Dette vil typisk være ved voldtekt, brudd på besøksforbud, familievold og liknende alvorlige tilfeller. Du kan lese mer om dette i straffeprosesslovens § 107a, ulike steder på denne nettsiden eller ta direkte kontakt med oss dersom du er usikker på om du har krav på bistandsadvokat.

Bistandsadvokat i Halden

Det finnes en rekke advokater i Halden. Noen av disse tar også på seg oppdrag som bistandsadvokater. Det er imidlertid fritt advokatvalg i Norge, slik at du ikke behøver å velge en advokat som bor i Halden. Du kan for eksempel også velge en advokat som bor i Oslo, og dermed blir alternativene mange flere.

Ta gjerne kontakt med oss her dersom du har spørsmål til bistandsadvokatene våre.

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.