Bistandsadvokat i Rjukan

Bistandsadvokat i Rjukan

Rjukan er en by og administrasjonssenteret i Tinn kommune i Telemark. Byen har i underkant av ca. 3500 innbyggere. Kommunen deler overgrepsmottak og incest- og overgrepssenter med de andre kommunene i Telemark. Det finnes få advokatfirma i Rjukan. Advokat Øivind Rogne Olsen påtar seg imidlertid saker innenfor fri rettshjelp, herunder bistand vedrørende søknad om voldsoffererstatningHusk at dersom du har krav på bistandsadvokat vil dette være helt kostnadsfritt – her kan du rådføre deg med våre advokater.


Utsatt for overgrep i Rjukan?

Rjukan er deltagerkommune i det interkommunale samarbeidet om Overgrepsmottaket i Telemark, som ligger i Ulefossvegen 55, 3710 Skien. Overgrepsmottaket tilbyr blant annet medisinske undersøkelser, råd og veiledning. Du kan kontakte mottaket på telefonnummeret 116 117.

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark ligger i Skien, nærmere bestemt Birgittes gate 19, 3730 Skien. Dette er et støttesenter og lavterskeltilbud for kvinner, menn, jenter og gutter som har opplevd seksuelle overgrep. Her kan man få råd, støtte og veiledning. Telefonnummeret hit er 35 58 88 80.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Krisesenteret i Telemark er krisesenter for blant annet Tinn kommune. Senteret er døgnåpent og kan kontaktes på 35 50 38 00. Krisesenteret er et lavterskeltilbud for de som har vært utsatt for overgrep, og her kan overgrepsutsatte få blant annet midlertidig botilbud og dagssamtaler. Adressen er hemmelig.

Dersom du ønsker å anmelde et overgrep, kan du kontakte den lokale politistasjonen. Rjukan politistasjon ligger i Sam Eydesgate 71, 3660 Rjukan. Du kan kontakte politiet på 02800.

Aust-Telemark tingrett er en førsteinstansdomstol under Agder lagdømme. Tingretten ligger i Notodden i Telemark og dekker blant annet Tinn kommune. Besøksadressen hit er Heddalsvegen 28C, 3674 Notodden, og du kan kontakte tingretten på 35 12 28 20.

Bistandsadvokat i Rjukan

Fornærmede og etterlatte har i alvorlig overgrepssaker i mange tilfeller krav på bistandsadvokat dekket av staten. Retten til slik advokathjelp inntrer allerede før anmeldelse. Dette betyr at dersom du vurderer om du skal anmelde et overgrep, kan du kostnadsfritt diskutere saken med en advokat. Advokaten vil sørge for å bli oppnevnt som din bistandsadvokat. Det er få advokatfirma med kontor i Rjukan. Advokat Øivind Rogne Olsen arbeider imidlertid innenfor en rekke rettsområder og påtar seg saker innenfor fri rettshjelp, herunder bistand vedrørende søknad om voldsoffererstatning. Med fritt advokatvalg kan du imidlertid kontakte ethvert advokatfirma som påtar seg saker som bistandsadvokater. Det er mange gode grunner til at det lønner seg å finne en advokat med god erfaring fra lignende saker. Vi har også bistandsadvokater tilknyttet denne siden som også kan hjelpe deg om du ønsker dette.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.