Bistandsadvokat i Porsgrunn

Bistandsadvokat i Porsgrunn

Porsgrunn er en by og en kommune i Grenland i Telemark fylke. I bykjernen bor det ca. 13 000 mennesker. Her finnes det flere advokatfirma som påtar seg saker som bistandsadvokater. De fleste tilbudene til overgrepsutsatte ligger imidlertid i nabokommunen Skien. Vi har også en rekke bistandsadvokater som kan hjelpe deg kostnadsfritt dersom du har krav på bistandsadvokat – ta kontakt med våre bistandsadvokater her. 


Utsatt for overgrep?

Grenland kommune er deltagerkommune for Overgrepsmottaket i Telemark som er lokalisert i Skien. Mottaket er knyttet til Skien interkommunale legevakt og har adresse Ulefossvegen 55, 3710 Skien. Du kan kontakte mottaket på 116 117. Her kan du blant annet få medisinske undersøkelser som kan bidra til å sikre biologiske bevis i en overgrepssak, og ellers få råd og veiledning fra kompetent personale.

Også det nærmeste incest- og overgrepssenteret til Porsgrunn er lokalisert i Skien. Dette heter Senter mot seksuelle overgrep – Telemark, og har adresse Landbrygga 6, 37 24 Skien. Tilbudet er gratis og åpent for alle. Her kan overgrepsutsatte få råd og veiledning fra personale med taushetsplikt. Du kan kontakte senteret på 35 50 55 60.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Krisesenteret i Telemark er krisesenter for blant annet Porsgrunn kommune. Her kan overgrepsutsatte få midlertidig botilbud, råd og støtte. Alle de ansatte har taushetsplikt. Du kan ta direkte kontakt med krisesenteret på telefonnummeret 35 50 38 00 eller e-postadressen post@krisesenteretitelemark.no.

Dersom du har vært utsatt for overgrep og ønsker å anmelde det, kan du kontakte den lokale politistasjonen. Grenland politistasjon ligger i Skien og har besøksadresse Myren 7, 3718 Skien. Du kan kontakte politistasjonen på 35 90 64 00.

Nedre Telemark tingrett er en førsteinstansdomstol under Agder lagdømme. Tingretten ligger i Skien og dekker blant annet Porsgrunn kommune.

Bistandsadvokat i Porsgrunn

Fornærmede og etterlatte vil i alvorlige overgrepssaker ofte ha krav på bistandsadvokat dekket av staten. Advokaten vil bistå gjennom hele prosessen, allerede fra før anmeldelse, gjennom etterforskningsstadiet og til eventuelle rettsforhandlinger. Det finnes flere advokatfirmaer i Porsgrunn. Du kan imidlertid kontakte et hvilket som helst advokatfirma som tar slike saker. Det er mange gode grunner til at det lønner seg å finne en bistandsadvokat med god erfaring fra lignende saker. Vi har også bistandsadvokater tilknyttet denne siden som også kan hjelpe deg om du ønsker dette.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.