Bistandsadvokat i Mandal

Bistandsadvokat i Mandal

Har du blitt utsatt for en straffbar handling og lurer på om du har krav på en bistandsadvokat i Mandal? I denne artikkelen vil vi skrive hva en bistandsadvokat gjør, når du har krav på en bistandsadvokat, og hvordan du kan finne en bistandsadvokat.

Anmelde forholdet

De fleste som blir utsatt for en straffbar handling ønsker å anmelde forholdet. Dette kan du hovedsakelig gjøre ved å oppsøke din lokale politistasjon. Mandal politistasjon har besøksadresse Bryggegata 2, 4502 Mandal. Dersom du har krav på en bistandsadvokat kan du også oppsøke en bistandsadvokat som kan hjelpe deg med å anmelde forholdet – dette kan i mange tilfeller være lurt.

Du kan også oppsøke et overgrepsmottak dersom du ønsker råd og støtte. I Norge ligger det en rekke overgrepssentre som du kan oppsøke dersom du har blitt utsatt for overgrep eller liknende. Her kan du få psykologisk støtte av profesjonelle, hjelp til bevissikring, rettslig rådgivning, hjelp til anmeldelse og liknende. Det nærmeste overgrepsmottaket ligger på sykehuset i Kristiansand.

Spørsmål bistandsadvokat

Bistandsadvokatens oppgaver

En bistandsadvokats oppgave er å bistå den fornærmede i forbindelse med straffesaken. Dette vil typisk være hjelp til anmeldelse, rettssak, avhør, bevisinnhenting og liknende. Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning, som er en statlig ordning hvor du kan få penger fra staten som en kompensasjon for handlingen du har blitt utsatt for.

For å få bistandsadvokat må handlingen være tilstrekkelig alvorlig. Dette har med å gjøre at bistandsadvokaten er gratis, siden staten betaler. Staten har imidlertid bare ressurser til å oppnevne bistandsadvokat i enkelte tilfeller. Typiske tilfeller hvor du har krav på bistandsadvokat er ved voldtekt, vold i nære relasjoner, familievold og liknende.

Hvordan finne bistandsadvokat i Mandal?

I Norge gjelder prinsippet om fritt advokatvalg. Dette innebærer at du kan velge hvilken advokat du vil, alle steder i landet. Det er en del advokater i området rundt Mandal og Kristiansand som tar oppdrag som bistandsadvokater. Alternativt har du en rekke alternativer i Oslo. Selv om dette er langt unna foregår det meste av advokatens arbeid i disse sakene via fjernarbeid, slik at det ikke nødvendigvis er en absolutt forutsetning at advokaten bor nærme deg.

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.