Bistandsadvokat i Lyngdal

Bistandsadvokat i Lyngdal

I denne artikkelen vil vi forklare deg hva en bistandsadvokat gjør, i hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat, og hvordan du kan finne en bistandsadvokat i Lyngdal. Husk at du har krav på kostnadsfri advokathjelp dersom du har krav på bistandsadvokat – les mer våre bistandsadvokater dette her.

Anmelde forholdet

De fleste som har blitt utsatt for en straffbar handling ønsker å anmelde forholdet. Dette kan du gjøre ved å oppsøke din lokale politistasjon i Lyngdal. Eventuelt kan du – dersom du har krav på bistandsadvokat – kontakte en bistandsadvokat som kan hjelpe deg med å anmelde forholdet.

Hva gjør en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er en advokat som skal ivareta den fornærmedes interesser i en straffesak. Bistandsadvokaten er dermed motsetningen til forsvarsadvokaten, som skal forsvare den tiltalte i straffesaken. En bistandsadvokat er gratis og finansieres av staten. Bistandsadvokaten vil typisk hjelpe deg med å anmelde, hjelpe deg samle bevis, hjelpe deg under rettssak, klage på eventuell henleggelse og liknende. Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg søke om voldsoffererstatning, som er en statlig erstatningsordning hvor du kan få erstatning fra staten som et slags plaster på såret.

Du har kun krav på bistandsadvokat i de mest alvorlige straffbare forholdene. Dette vil typisk være visse former for seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, brudd på besøksforbud, etterlatte ved drap og liknende.

Rådhuset i Lyngdal

Hvordan finne bistandsadvokat i Lyngdal?

Det er fritt advokatvalg i Norge slik at du kan velge hvilken advokat du vil. Dette betyr at du ikke trenger å velge en advokat som bor i Lyngdal, men kan velge bistandsadvokat hvor som helst i hele Norge. Det kan selvfølgelig være en fordel med en advokat som bor i samme by. Mye av arbeidet foregår imidlertid ikke ved direkte kontakt slik at dette ikke er en absolutt nødvendighet.

Vi har en rekke bistandsadvokater som kan hjelpe deg kostnadsfritt  dersom du har krav på bistandsadvokat – ta gjerne kontakt med bistandsadvokatene våre for å se om du har krav på bistandsadvokat

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.


    Ukategorisert