Bistandsadvokat i Langesund

Bistandsadvokat i Langesund

Langesund er en by og det administrative sentrum i Bamble kommune i Telemark fylke. Byen ligger på ei halvøy og her bor det ca. 5500 mennesker. Både overgrepsmottaket, og senteret mot incest og seksuelle overgrep i Telemark er lokalisert i Skien. Disse gjelder for innbyggerne i Bamble. Vi har en rekke bistandsadvokater som kan hjelpe deg dersom du ønsker det – trykk her dersom du vil kontakte våre bistandsadvokater.


Utsatt for overgrep i Langesund?

Bamble kommune er en del av det interkommunale samarbeidet om Overgrepsmottaket i Telemark, som er lokalisert i Ulefossvegen 55, 3710 Skien. Her kan overgrepsutsatte få medisinske undersøkelser, råd og veiledning. Du kan kontakte overgrepsmottaket på telefonnummeret 116 117.

I Telemark fylke finnes det videre ett overgrepssenter; Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark. Dette er et støttesenter for de som har opplevd seksuelle overgrep enten som barn eller voksne. Her kan man få råd, støtte og veiledning. Besøksadressen hit er Birgittes gate 19, 3730 Skien. Du kan kontakte overgrepssenteret på nummeret 35 58 88 80.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Krisesenteret i Telemark gjelder også for de som er . Dette er døgnåpent og kan kontaktes på 35 50 38 00. Krisesenteret er et lavterskeltilbud for de som har vært utsatt for overgrep, og tilbyr blant annet midlertidig botilbud og dagssamtaler. Her kan du også få hjelp til å knytte kontakt med andre hjelpere som lege, advokat, NAV osv. Adressen til krisesenteret er hemmelig.

Dersom du ønsker å anmelde et overgrep, kan du kontakte den lokale politistasjonen. Det ligger ingen politistasjon i Langesund, nærmeste er Bamble lensmannskontor. Adressen hit er Gangveien 10, 3960 Stathelle. Telefonnummeret hit er 02800.

Nedre Telemark tingrett er en førsteinstansdomstol under Agder lagdømme. Tingretten ligger i Skien og dekker blant annet kommunen Bamble. Besøksadressen hit er Gjerpensgate 16, 3716 Skien, og telefonnummeret er 35 69 20 00.

Bistandsadvokat i Langesund

Som overgrepsutsatt kan du ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Retten til slik advokathjelp inntrer allerede før anmeldelse, slik at man kostnadsfritt kan diskutere saken med en bistandsadvokat før man eventuelt velger å anmelde. Bistandsadvokaten vil bistå gjennom hele prosessen. Ta gjerne kontakt med våre bistandsadvokater dersom du lurer på noe.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.