Bistandsadvokat i Kongsvinger

Bistandsadvokat i Kongsvinger

Kongsvinger er en by og kommune i Hedmark fylke. Kommunen har ca. 18 000 innbyggere. Her finner du blant annet et krisesenter og Glåmdal tingrett. Husk at dersom du har krav på bistandsadvokat vil dette være kostnadsfritt trykk her for å se om du har krav på gratis hjelp fra våre bistandsadvokater.


Utsatt for overgrep i Kongsvinger?

Overgrepsmottak er et akuttilbud for ungdom og voksne, kvinner og menn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt og voldtektsforsøk. Det nærmeste overgrepsmottaket ligger i Elverum og heter Voldtektsmottak for Hedmark. Adressen hit er Kirkeveien 7, 2406 Elverum, og du kan kontakte mottaket på telefonnummeret 06200. Ved akutt behov for medisinske undersøkelser, kan du imidlertid også kontakte legevakten i Kongsvinger.

Det er ingen incest- og overgrepssentre lokalisert i Kongsvinger. I Hedmark fylke finnes det imidlertid to slike sentre. Det ene ligger i Elverum og heter SMISO Elverum, mens det andre ligger i Hamar og heter SMISO Hamar.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Glåmdal krisesenter er lokalisert i Kongsvinger. Du kan kontakte krisesenteret på telefonnummeret 62 81 80 88 eller e-posten post@giks.no. Adressen er hemmelig.  Her kan du få akutt botilbud, samt råd og støtte fra kompetent personale med taushetsplikt.

Ønsker du å anmelde et overgrep, kan du kontakte den lokale politistasjonen. Kongsvinger politistasjon har adresse Parkveien 12, 2212 Kongsvinger. Du kan kontakte politiet på nummeret 02800.

Politistasjonen i Kongsvinger

Glåmdal tingrett er en førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme. Tingretten ligger i Kongsvinger. Besøksadressen hit er Jernbanegata 3, 2211 Kongsvinger. Tingretten kan kontaktes på telefonnummeret 62 70 11 50.

Glåmdal tingrett
Glåmdal tingrett

Bistandsadvokat i Kongsvinger

Gjennom bistandsadvokatordningen kan fornærmede og etterlatte i en del alvorlige overgrepssaker ha krav på advokathjelp dekket av staten. Advokaten bistår gjennom hele prosessen, allerede fra før anmeldelse, på etterforskningsstadiet og til eventuelle rettsforhandlinger. Det finnes flere advokatfirma som påtar seg oppdrag som bistandsadvokater i Kongsvinger kommune. Du kan også gjerne ta kontakt med bistandsadvokatene tilknyttet denne siden dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Det er bare hyggelig om du kontakter oss.

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.