Bistandsadvokat i Horten

Bistandsadvokat i Horten

Dersom du ønsker å anmelde et straffbart forhold i Horten vil du ha mange alternativer. I enkelte tilfeller vil du også ha krav på bistandsadvokat. Dette er en gratis advokat som finansieres av staten. I denne artikkelen vil vi forklare hvilke alternativer du har etter å ha blitt utsatt for en alvorlig straffbar handling, samt i hvilke tilfeller du vil ha krav på bistandsadvokat. Husk at du kan få kostnadsfri advokathjelp dersom du har krav på bistandsadvokat – les mer om dette og ta kontakt med våre bistandsadvokater her.

Anmelde eller oppsøke overgrepsmottak i Horten

Dersom du kun vil anmelde forholdet må du gjøre dette på din lokale politistasjon. Politistasjonen i Horten har besøksadresse Langgata 7, 3187 Horten. Telefonnummeret er 33 34 44 00. Du kan enten dra rett til politistasjonen og fylle ut en anmeldelse, eller ringe politistasjonen i forkant og avtale et møte.

Du vil også kunne oppsøke ditt lokale overgrepsmottak. Her kan du få rådgivning av fagfolk og psykologer, juridisk bistand, hjelp til bevissikring, hjelp til anmeldelse og liknende. Her jobber det kun profesjonelle som har taushetsplikt. Det nærmeste overgrepsmottaket ligger i Sandefjord, med besøksadresse Bugårdgaten 9 B 3208 Sandefjord.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Bistandsadvokat i Horten

I enkelte tilfeller vil du også ha krav på bistandsadvokat. Dette er en gratis advokat som finansieres av staten. Bistandsadvokatens oppgave er å hjelpe deg under hele saksgangen. Dette vil innebære hjelp til anmeldelse, eventuell rettssak, avhør og liknende. En sentral del for bistandsadvokaten vil også være å hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning, som er en statlig erstatningsordning hvor du kompenseres for krenkelsen du har vært utsatt for.

Dersom du er usikker på om du har krav på bistandsadvokat eller ikke kan du lese rundt på disse sidene, da vi har skrevet mye om temaet. Eventuelt kan du kontakte en advokat og innlede en uforpliktende samtale. Det er en del advokater som tar oppdrag som bistandsadvokater i Horten. Det er imidlertid fritt advokatvalg, slik at du også kan velge advokater fra andre steder.

Du kan også gjerne ta kontakt med bistandsadvokatene tilknyttet denne siden dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Det er bare hyggelig om du kontakter oss.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.