Bistandsadvokat i Honningsvåg

Bistandsadvokat i Honningsvåg

Honningsvåg ligger på Magerøya og er en by og administrasjonssenter i Nordkapp kommune i Finnmark. I byen bor det ca. 2500 mennesker, mens kommunen har totalt ca. 3200 innbyggere. Dersom du har vært utsatt for overgrep i Honningsvåg, kan du henvende deg ved bl.a. Nordkapp legevakt og få hjelp ved krisesenteret i Hammerfest. Selv om det ikke ligger noen advokatfirma med kontor i byen, kan du fritt kontakte et hvilket som helst firma som påtar seg overgrepssaker. Vi har også flere bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan bistå deg kostnadsfritt dersom du har krav på dette.


Utsatt for overgrep i Honningsvåg?

Dersom du har vært utsatt for overgrep i Honningsvåg kan du oppsøke Nordkapp legevakt. Honningsvåg har ingen spesialiserte overgrepsmottak. Legevaktens besøksadresse er Sykehusveien 16 B, 9750 Honningsvåg. Du kan kontakte kontoret på telefonnummeret 78 47 66 60.

Krisesenteret i Hammerfest, Vest-Finnmark Krisesenter, dekker Nordkapp kommune og gjelder dermed også for personer som oppholder seg i Honningsvåg. Besøksadressen hit er Finnmarksveien 16, 9602 Hammerfest, og du kan kontakte krisesenteret på telefonnummeret 78 41 30 18.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Ønsker du å anmelde et overgrep i Honningsvåg, kan du kontakte den lokale politistasjonen. Nordkapp lensmannskontor ligger i Honningsvåg. Du kan enten oppsøke kontoret på adressen Holmen 2, 9750 Honningsvåg, eller ringe 02800 og avtale tid for oppmøte.

Hammerfest tingrett er en førsteinstansdomstol i Hålogaland lagdømme, og dens rettskrets omfatter Nordkapp kommune og Honningsvåg. Adressen hit er Parkgata 16, 9600 Hammerfest. Du kan kontakte tingretten på telefonnummeret 78 42 29 00.

Bistandsadvokat i Honningsvåg

I Honningsvåg finnes det svært få eller ingen advokatkontorer. Du har likevel rett til å kontakte et hvilket som helst advokatkontor i landet, og det kan lønne seg å lete etter noen med god erfaring med lignende saker. Med bistandsadvokatordningen får fornærmede eller etterlatte i mange tilfeller krav på fri rettshjelp etter å ha vært utsatt for overgrep. Retten inntrer allerede før anmeldelse, og man kan derfor kostnadsfritt diskutere saken med en advokat før man eventuelt anmelder. Vi har flere bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kostnadsfritt kan hjelpe deg med saksgangen dersom du har krav på bistandsadvokat. 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.