Bistandsadvokat i Harstad

Bistandsadvokat i Harstad

Har du behov for bistandsadvokat i Harstad? I denne artikkelen vil vi forklare deg mer om bistandsadvokatens arbeid og oppgaver, samt hvordan du kan finne dette i Harstad. Vi har flere bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg– trykk her for å se om du har krav på kostnadsfri bistandsadvokat.

Anmeldelse og andre hjelpeinstanser

Dersom du ønsker å anmelde forholdet må du gjøre dette på din lokale politistasjon. Besøksadressen hit er Øysteins gate 8, 9405 Harstad. Alternativt kan du oppsøke en bistandsadvokat som kan hjelpe deg med å anmelde forholdet. Dette fordrer imidlertid at du har krav på en bistandsadvokat.

Det du også kan gjøre er å oppsøke et overgrepsmottak. Det finnes en rekke overgrepsmottak rundt omkring i landet hvor du kan dra dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep, familievold, eller liknende. Her jobber det profesjonelle og du kan få rådgivning av psykologer av jurister, råd og støtte og liknende.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Når kan du få bistandsadvokat?

Bistandsadvokat er forbeholdt de mest alvorlige straffbare handlingene. I hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107a. Dette er typisk ved voldtekt, familievold, brudd på besøksforbud, visse tilfeller for grov vold og liknende. Også etterlatte har i visse tilfeller krav på bistandsadvokat. Vi har også skrevet om dette en rekke steder på denne siden, blant annet i denne omfattende artikkelen om bistandsadvokater.

Hva gjør bistandsadvokaten?

Bistandsadvokatens oppgave er å bistå den fornærmede i forbindelse med straffesaken. Dette vil innebære mangfoldige oppgaver, blant annet hjelp ved anmeldelse, rettssak, voldsoffererstatning, etc. Bistandsadvokaten vil ha ansvaret for alle prosessuelle forhold slik at den fornærmede skal slippe dette.

Bistandsadvokat i Harstad

I Norge gjelder prinsippet om fritt advokatvalg. Dette innebærer at du kan velge hvilken advokat du ønsker, uansett hvor i landet. Ta gjerne kontakt med våre advokater gjennom denne siden dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Her kan du også få mer informasjon om bistandsadvokater.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.