Bistandsadvokat i Fredrikstad

Bistandsadvokat i Fredrikstad

Har du blitt utsatt for en straffbar handling i Fredrikstad og lurer på om du har krav på bistandsadvokat? I denne artikkelen vil vi fortelle deg hva en bistandsadvokat gjør, når du har krav på en bistandsadvokat og hvordan du kan finne en bistandsadvokat i Fredrikstad. Husk at dersom du har krav på bistandsadvokat vil all advokathjelp være kostnadsfri – trykk her for å kontakte våre advokater for å finne ut om du har krav på fri rettshjelp.

Det første mange ønsker å gjøre når man har blitt utsatt for en straffbar handling er å anmelde forholdet. Fredrikstad politistasjon finner du i Gunnar Nilsens gate 25, 1607 Fredrikstad. Dersom du har krav på en bistandsadvokat kan du også oppsøke en bistandsadvokat som kan hjelpe deg med å anmelde forholdet – dette vil ofte være gunstig.

Hva gjør en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er det motsatte av en forsvarsadvokat. Mens en forsvarsadvokat hjelper gjerningsmannen, hjelper bistandsadvokaten den fornærmede. Bistandsadvokaten vil typisk hjelpe deg med å anmelde, være tilstede under avhør og eventuell rettssak, hjelpe deg med prosessuelle spørsmål, hjelpe deg søke om voldsoffererstatning og liknende. Generelt alt som har med saken å gjøre vil bistandsadvokaten kunne bistå deg med.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Når kan du få bistandsadvokat?

Staten betaler bistandsadvokaten slik at dette er gratis for deg. Av ressurshensyn kan imidlertid ikke staten betale bistandsadvokat for alle, slik at du bare har krav på bistandsadvokat i de mest alvorlige straffbare handlingene. Typiske eksempler er ved voldtekt, familievold, brudd på besøksforbud og liknende. Dersom du er usikker på om du har krav på bistandsadvokat kan du lese mer på denne siden om bistandsadvokatens oppgaver, slå opp i straffeprosesslovens 107 a eller spørre oss i kontaktskjemaet under.

Bistandsadvokat i Fredrikstad

Dersom du har krav på bistandsadvokat gjelder prinsippet om fritt advokatvalg. Dette innebærer at du ikke er bundet av å velge en advokat i Fredrikstad. Du kan også velge en advokat i for eksempel Osloområdet. Slikt sett har du mange flere alternativer.

Det er bare å ta kontakt med bistandsadvokatene tilknyttet denne siden dersom du ønsker råd og veiledning.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.