Bistandsadvokat i Florø

Bistandsadvokat i Florø

Har du spørsmål angående bistandsadvokat i Florø? I denne artikkelen vil vi opplyse deg om alt du måtte lure på i forbindelse med bistandsadvokat i Florø. Husk at dersom du har krav på bistandsadvokat vil dette være kostnadsfritt trykk her for å se om du har krav på gratis hjelp fra våre bistandsadvokater.

Anmelde forholdet

De fleste som har blitt utsatt for en straffbar handling ønsker å anmelde forholdet. Dette kan du gjøre på Florø politistasjon. Dersom du har krav på bistandsadvokat kan det lønne seg å oppsøke bistandsadvokaten i forkant av anmeldelsen slik at denne personen kan anmelde forholdet for deg.

Hva vil bistandsadvokaten hjelpe meg med?

Dersom du har krav på en bistandsadvokat vil denne personen hjelpe deg med alle relevante forhold i forbindelse med saken. Dette vil for eksempel være hjelp til å anmelde forholdet, hjelp under rettssak, avhør, etc. Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning. Dette er en statlig erstatningsordning hvor du kan få penger fra staten som et slags plaster på såret.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Når har jeg krav på en bistandsadvokat?

Det er mange utbredte misforståelser i forbindelse med når man har krav på bistandsadvokat. Noen tror dette er ved enhver straffbar handling. Sannheten er dessverre at gratis bistandsadvokat kun er forbeholdt de mest alvorlige straffbare forholdene. Hvis ikke ville ikke staten hatt ressurser til ordningen. Ved typiske tilfeller som voldtekt og familievold vil du ha krav på bistandsadvokat. Det skal altså en del til, men i mange tilfeller vil det kunne være aktuelt.

Bistandsadvokat i Florø

Det er flere advokater i Florø som tar oppdrag som bistandsadvokater. Vær imidlertid klar over at prinsippet om fritt advokatvalg gjelder, slik at du kan velge hvilken advokat du vil, uansett hvor i landet. Den meste av kontakten foregår ikke i direkte kontakt slik at det ikke er noe i veien for å velge en bistandsadvokat som holder til et annet sted enn i Florø, selv om det selvfølgelig kan være praktisk med nærhet i lokasjon til bistandsadvokaten. Ta gjerne kontakt med bistandsadvokatene tilknytte denne siden dersom du har spørsmål eller lurer på noe.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.