Bistandsadvokat i Flekkefjord

Bistandsadvokat i Flekkefjord

I denne artikkelen vil vi forklare deg hva en bistandsadvokat er, når du har krav på dette og hvordan du kan finne en bistandsadvokat i Flekkefjord. Husk at dersom du har krav på bistandsadvokat vil all advokathjelp være kostnadsfri – trykk her for å kontakte våre advokater for å finne ut om du har krav på fri rettshjelp.

Anmelde forholdet

De fleste som har blitt utsatt for et straffbart forhold ønsker å anmelde forholdet. Dette kan du enten gjøre ved å oppsøke din lokale politistasjon eller ved å få hjelp av bistandsadvokat til å gjøre dette, dersom du har krav på det. Adressen til Flekkefjord og Kvinesdal Lensmannskontor er parkgaten 8, 4400 Flekkefjord.

Politistasjonen i Flekkefjord

Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er en gratis advokat som finansieres av staten. Bistandsadvokatens oppgave er å ta vare på den fornærmedes interesser i straffesaken. Dette innebærer at den fornærmede da ikke trenger å betale noe for advokatens arbeid. Bistandsadvokaten vil typisk hjelpe den fornærmede med å anmelde, bistå i en eventuell rettssak og liknende. Bistandsadvokaten vil også hjelpe den fornærmede søke om voldsoffererstatning. Dette er en statlig erstatningsordning hvor du kan få penger av staten som kompensasjon for den straffbare handlingen du har blitt utsatt for.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Når har du krav på bistandsadvokat?

Bistandsadvokat er imidlertid forbeholdt de mest alvorlige tilfellene. Du kan selvfølgelig alltid betale for en advokat om du ønsker dette, men staten vil kun betale for advokaten i de mest alvorlige tilfellene. I hvilke tilfeller man har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven. Typiske tilfeller du har krav på bistandsadvokat vil være ved voldtekt, familievold, brudd på besøksforbud og liknende.

Bistandsadvokat i Flekkefjord

Dersom du har krav på bistandsadvokat gjelder prinsippet om fritt advokatvalg. Dette betyr at du fritt kan velge hvilken advokat du ønsker. Det er ikke noe krav om at du velger en advokat som for eksempel bor i Flekkefjord. Det meste av arbeidet til bistandsadvokaten kan foretas hvor som helst, slik at du i teorien kan velge en bistandsadvokat hvor som helst i Norge. Vi har også en rekke erfarne bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du ønsker dette. Dette kan være alt fra å vurdere om du skal anmelde, hjelp til anmeldelse, søknad om voldsoffererstatning og videre saksgang – trykk her for å lese mer om våre bistandsadvokater.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.