Bistandsadvokat i Finnsnes

Bistandsadvokat i Finnsnes

Lurer du om du har krav på bistandsadvokat i Finnsnes? Denne artikkelen har vi skrevet for å informere deg om når du har krav på bistandsadvokat og hva bistandsadvokaten kan hjelpe deg med. Vi har flere bistandsadvokater tilknyttet denne siden som også kan hjelpe deg – trykk her for å se om du har krav på gratis bistandsadvokat.

Dersom du ønsker å anmelde det straffbare forholdet kan du gjøre dette på din lokale politistasjon. Politistasjonen i Finnsnes ligger i Hans Karoliusvei 6, 9300 Finnsnes. Eventuelt kan du kontakte en bistandsadvokat som kan hjelpe deg med anmeldelse. Dette fordrer imidlertid at du har krav på en bistandsadvokat.

Du kan også oppsøke ditt lokale overgrepsmottak dersom du har blitt utsatt for overgrep, familievold eller liknende. Her kan du få rådgivning av profesjonelle. Tilbudet omfatter alt fra rettslig hjelp, hjelp fra psykologer, og en rekke andre tilbud.

Spørsmål bistandsadvokat

Bistandsadvokat

I enkelte tilfeller har du også krav på en bistandsadvokat. Dette vil være en advokat som hjelper deg med alt som har med saken å gjøre. Tilbudet vil omfatte alt fra hjelp til anmeldelse til å hjelpe deg å søke om voldsoffererstatning. Poenget er at ofre for alvorlige straffbare handlinger ofte trenger en støttefunksjon, og denne rollen har bistandsadvokaten ment å ha. Du kan lese mer om bistandsadvokatens oppgaver i en rekke artikler på denne siden.

Du har imidlertid ikke alltid krav på en bistandsadvokat. Dette er fordi staten finansierer tilbudet og det ville blitt for kostbart for staten om alle kunne krevd en bistandsadvokat. Derfor er det typisk kun i de mest alvorlige straffbare handlingene du kan kreve bistandsadvokat, typisk ved for eksempel voldtekt. Når du kan kreve bistandsadvokat er regulert i straffeprosessloven § 107a. Lurer du på om du har krav på bistandsadvokat kan du gjerne kontakte oss.

Bistandsadvokat i Finnsnes

Det er fritt advokatvalg i Norge slik at du kan velge hvilken advokat du ønsker, uansett hvor i landet advokaten bor. Dette innebærer at du enten kan velge en advokat som holder til i nærheten av Finnsnes, eller en advokat som bor i et annet sted av landet. Mye av kontakten foregår via telefon, fjernavhør og liknende slik at det ikke alltid er nødvendig med direkte kontakt.

Vi har også en rekke advokater med erfaring på området i tilknytning til denne siden som kan opptre som din bistandsadvokat – les mer om bistandsadvokatene våre her. Det er bare hyggelig om du tar kontakt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.