Bistandsadvokat i Elverum

Bistandsadvokat i Elverum

Elverum er en kommune og by i Østerdalen i Hedmark fylke. Kommunen har ca. 21 100 innbygger. Her finner du blant annet et overgrepsmottak, samt et incest- og overgrepssenter. Det finnes flere advokatfirma i kommunen som påtar seg oppdrag som bistandsadvokat. Vi har flere bistandsadvokater tilknyttet denne siden som også kan hjelpe deg – trykk her for å se om du har krav på gratis bistandsadvokat.


Utsatt for overgrep i Elverum?

Overgrepsmottak tilbyr medisinske undersøkelser, samtaler og rådgivning for overgrepsutsatte. I Elverum finnes det ett slikt overgrepsmottak. Dette heter Voldtektsmottak for Hedmark og er tilknyttet sykehuset i Elverum. Besøksadressen hit er Kirkeveien 7, 2406 Elverum, og du kan kontakte mottaket per telefon på 06200.

Sykehuset Innlandet Elverum
Sykehuset Innlandet Elverum

Som overgrepsutsatt kan du også få råd og støtte hos et incest- og overgrepssenter. I Hedmark finnes det flere slike sentre, og ett av dem ligger i Elverum. Dette heter SMISO Elverum, der SMISO står for «senter mot incest og seksuelle overgrep. Senteret ligger i Storgata 10, 2408 Elverum. Telefonnummeret hit er 97 15 98 10 og e-posten er post@smisoelverum.no.

Det nærmeste krisesenteret ligger i Hamar. Dette heter Stiftelsen Hamar interkommunale krisesenter og gir akutte tilbud også til innbyggerne i Elverum kommune. Her kan man ved behov få midlertidig botilbud, råd og støtte fra kompetent personale med taushetsplikt. Senteret har en døgnåpen vakttelefon med nummer 62 56 18 30.

Dersom du ønsker å anmelde et overgrep, kan du kontakte den lokale politistasjonen. Elverum politistasjon er lokalisert Elvarheimgata 10, 2418 Elverum. Du kan kontakte politistasjonen på telefonnummeret 62 53 90 00.

Politistasjonen i Elverum
Politistasjonen i Elverum

Sør-Østerdal tingrett er en førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme. Tingretten ligger i Elverum. Adressen hit er Elvarheimgata 1, 2406 Elverum. Du kan kontakte tingretten per telefon på 62 78 27 00.

Tinghuset i Elverum
Tinghuset i Elverum

Bistandsadvokat i Elverum

Gjennom bistandsadvokatordningen har utsatte for overgrep i mange tilfeller krav på gratis advokathjelp dekket av staten. Retten til bistandsadvokat inntrer allerede før anmeldelse, slik at du kostnadsfritt kan diskutere saken med en advokat før du eventuelt anmelder. Advokaten bistår deretter gjennom hele prosessen. I Elverum finnes det flere advokatfirma som påtar seg oppdrag som bistandsadvokat. Vi har også en rekke advokater med erfaring på området i tilknytning til denne siden som kan opptre som din bistandsadvokat – les mer om bistandsadvokatene våre her.

 

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.


    Ukategorisert