Bistandsadvokat i Bodø

Bistandsadvokat i Bodø

Bodø er Nordlands største by og kommune målt etter antall innbyggere, og er administrasjonssenter i fylket. Salten tingrett ligger i Bodø, og byen har flere advokatfirmaer som påtar seg oppdrag som bistandsadvokat. Dersom du har krav på bistandsadvokat vil du få fri rettshjelp – les mer om fri rettshjelp og få hjelp av våre bistandsadvokater her.


Utsatt for voldtekt, overgrep eller familievold i Bodø?

Overgrepsmottaket i Bodø heter Interkommunalt mottak for overgreps- og voldsofre i  Salten. Skulle du ha behov for å snakke med noen etter et overgrep, ligger det nærmeste overgrepssenteret derimot i Mosjøen.

For å anmelde saken må du kontakte politiet. Politistasjonen heter Bodø politistasjon og ligger i Kongensgate 81, 8006 Bodø. Postadressen er Postboks 1023, 8001 Bodø og telefonnr. er 75589000.

Spørsmål bistandsadvokat

Det nærmeste krisesenteret heter Krisesenteret i Salten og kan kontaktes på 75 55 58 90. Krisesenteret er et døgntilbud til kvinner og menn som er utsatt for overgrep eller mishandling. Adressen er hemmelig.

Verneting for straffesaker er Salten tingrett, som  ligger i Bodø. Salten tingrett er førsteinstansdomstol i Hålogaland lagdømme, som har sitt hovedsete i Tromsø.

Bistandsadvokat i Bodø

Dersom du har blitt utsatt for familievold, voldtekt eller andre overgrep, har du krav på bistandsadvokat og kan kostnadsfritt diskutere en eventuell anmeldelse med en advokaten. Dette gjelder også selv om du velger å ikke anmelde. Velger du derimot å anmelde saken, vil advokaten be seg oppnevnt som din bistandsadvokat. Advokatutgiftene dekkes fullt ut av det offentlige.

Dersom du lurer på om du vil få advokatutgiftene dine dekket, kan du ta kontakt med et advokatfirma for en uforpliktende henvendelse. Bistandsadvokaten vil hjelpe deg med anmeldelsen, kan bli med deg i avhør ved politistasjonen i Bodø, og ellers bistå med informasjon under hele prosessen. Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du ønsker dette- trykk her for å lese mer om våre bistandsadvokater.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.