Bistandsadvokat i Askim

Bistandsadvokat i Askim

Har du blitt utsatt for en straffbar handling og lurer på om du har krav på bistandsadvokat? Her vil vi fortelle deg om hva en bistandsadvokat gjør, når du har krav på dette og hvordan du kan finne en bistandsadvokat i Askim. Husk at dersom du har krav på bistandsadvokat vil all advokathjelp være kostnadsfri – trykk her for å kontakte våre advokater for å finne ut om du har krav på fri rettshjelp.

De fleste som blir utsatt for en straffbar handling ønsker å anmelde forholdet. Dette kan du hovedsakelig gjøre ved å oppsøke din lokale politistasjon. Adressen hit er Løkenveien 1, 1811 Askim. Dersom du har krav på bistandsadvokat kan du også oppsøke en bistandsadvokat som kan hjelpe deg med å vurdere om du burde anmelde og også hjelpe deg med å anmelde.

Hva gjør en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat bistår en fornærmet i en straffesak. Bistandsadvokaten hjelper deg typisk med å anmelde, er tilstede under rettssak og avhør, rådgir deg i prosessuelle spørsmål og liknende. Bistandsadvokaten hjelper deg også søke om voldsoffererstatning, som er en statlig ordning hvor du kan få penger av staten som en kompensasjon for hendelsen du har blitt utsatt for. Bistandsadvokaten er på mange måter motsetningen til forsvarsadvokaten, som skal forsvare gjerningsmannen.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Når har du krav på bistandsadvokat?

Bistandsadvokat er gratis og finansieres av staten. Det er derfor bare i de mest alvorlige tilfellene du har krav på dette. Dette vil typisk være ved familievold, visse former for seksuelle overgrep, brudd på besøksforbud og liknende. Etterlatte for drapsofre vil for eksempel også ha krav på bistandsadvokat. Dersom du er usikker på om du har krav på bistandsadvokat eller ikke kan du lese mer om dette i våre artikler, straffeprosessloven 107 a, eller kontakte oss.

Bistandsadvokat i Askim

Det er fritt advokatvalg i Oslo slik at du kan velge hvilken bistandsadvokat du ønsker, dersom du har krav på dette. Dette innebærer at du for eksempel kan velge en bistandsadvokat som holder til i Oslo. På den måten får du mange flere alternativer.

Vi har en rekke erfarne bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du ønsker dette. Dette kan være alt fra å vurdere om du skal anmelde, hjelp til anmeldelse, søknad om voldsoffererstatning og videre saksgang – trykk her for å lese mer om våre bistandsadvokater.

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.